ⓘ Հայաստանի մարզեր - Պերլինի Վեհաժողով, Սասանեան Պարսկաստան, Հայաստանի Անտառներ, Հայկական Դրամ, Խոսրովի Անտառ, Վիոլետ Ճեպեճեան գրադարան ..

Պերլինի Վեհաժողով

Պերլինի վեհաժողով, 1 Յունիս 1878-էն առ 1 Յուլիսը կայացած միջազգային վեհաժողով, որ Մեծ Բրիտանիոյ եւ Աւստրոյ-Հունգարիոյ ջանքերու արդիւնքով հրաւիրուածէր Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրի վերանայման նպատակով Պերլինի մէջ։ Մասնակից պետութիւններն էին՝ Ռուսաստանը, Օսմանեան կայսրութիւնը, Անգլիան, Աւստրոյ-Հունգարիան, Ֆրանսան, Իտալիան եւ Գերմանիան։ վեհաժողովը աւարտած է փաստաթուղթի ընդունմամբ, որ պատմութեան մէջ մտած է Պերլինի դաշնադրութիւն անունով։ վեհաժողովի արդիւնքներէն մէկը այն էր, որ Արեւմտեան Հայաստանի հարցը միջազգային դիւանագիտութեան մէջ մտաւ որպէս "Հայկական հարց" ։

Սասանեան Պարսկաստան

Սասանեան Պարսկաստան, պարսկական պետութիւն ներկայիս՝ Իրաքի եւ Իրանի տարածքին մէջ, 224-651 թուականներուն։ Հիմնադրած են Սասանեանները՝ Պարթեւաստանի մէջ տեղի ունեցած՝ յեղաշրջման հետեւանքով։ Կործանուած է արաբական արշաւանքներու հետեւանքով։ Իրենք Սասանեանները կանուանէին իրենց տիրութիւնը Էրանշահր "իրանցիներու պետութիւն" ։ Թագաւորութեան հիմնադիրը՝ Արտաշիր I Պապականն էր 226-239/241, որ 211/212 թուականին նուաճած է Պարսքը, ապա հարեւան տարածքները։ 221 թուականին, պատերազմը սկսած էր պարթեւաց արքայ՝ Արտաւան V-ի դէմ՝ Պարսկաստանի մէջ գերիշխանութեան համար եւ 224, Ապրիլին Որմզդական Հորմիզդական դաշտին մէջ տեղի ո ...

Հայաստանի Անտառներ

Անտառ, բուսականութեամբ ծածկուած տարածութիւն, աշխարհագրական դաշտանկար կամ բնատեսարան, կենսոլորտի բաղկացուցիչ մաս։ Ծառերու, թուփերու եւ բուսական միւս կենսակերպերով, կենդանիներու եւ մանրագործարանութիւններու բազմազանութեան ամբողջականութիւն, որոնք փոխադարձաբար կապուած են իրարու եւ շրջակայ միջավայրին հետ։

Հայկական Դրամ

Հայկական դրամը Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային դրամանիշն է։ Ազգային դրամանիշ արտադրելու բացառիկ իրաւունքը կը պատկանի Հայաստանի Հանրապետութեան Կեդրոնական դրամատան, որ նաեւ կը կազմակերպէ եւ կը կարգաւորէ ոչ- պարտքով դրամաշրջանառութիւնը ամբողջ երկրի տարածքին։ Շրջանառութեան մէջ գտնուող դրամանիշները կը հանդիսանան Կեդրոնական դրամատան անվերապահ պարտաւորութիւնը եւ ապահվուած են անոր բոլոր միջոցներով։ "Դրամ" բառը թարգմանաբար կը նշանակէ "փող" եւ կը ծագի "տրախմա" բառէն ։ Հայկական դրամի գրանշանն է " նշանը ։ ՀՀ ազգային դրամանիշի ներդրումը իրականացուած է ՀՀ Գերագոյն խորհուրդին կողմէ ստեղծուած ՀՀ-ի մէջ դր ...

Խոսրովի Անտառ

Խոսրովի անտառ պետական արգելոց, պետութեան կողմէ պահպանուող տարածքի կարգավիճակ ունեցող տարածք Հայաստանի Արարատի մարզին: Պահպանուող տարածքը ստեղծուած է 330-338-ականներուն Խոսրով Բ. Կոտակ թագաւորի կողմէ ստեղծուած անտառի տարածքի մէկ մասին վրայ։ Այն ունի շուրջ 1700 տարուան պատմութիւն: Արգելոցի ներկայիս տարածքը պատմական անցեալին գտնուած է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգում: "Խոսրովի անտառ" պետական արգելոցը հիմնուած է 1958-ին Խորհրդային Հայաստանի կեդրոնական մասի չոր նոսրանտառային, ֆրիգանային եւ կիսաանապատային բնակավայրերու, բուսական եւ կենդանական եզակի համարուող համակեցութիւններու պահպանութեան նպատակով: ...

Վիոլետ Ճեպեճեան գրադարան

Վիոլետ Ճեպեճեան գրադարան, գրադարանը հիմնուած է Հալէպ, 13 Յուլիս 1971-ին, բժշիկ Ռ. Ճեպեճեանի կողմէ, ի յիշատակ հանգուցեալ իր տիկնոջ, ծնեալ Մանիսաճեան, 1911, Պազըլ։ Գրադարանը անհատական ձեռնարկ է, կը պատկանի Ճեպեճեան ընտանիքին եւ կը ղեկավարուի անոր անդամներուն կողմէ, ըստ այն տրամադրութեանց, որոնք ճշդորոշուած են Գրադարանի Կանոնագիր-ծրագրի մէջ, պատրաստուած հիմնադիր՝ Ռ. Ճեպեճեանի կողմէ։ Վիոլետ Ճեպեճեան Գրադարանը մասնագիտացած է Սուրիահայ գաղութի պատմութեան մէջ, զուգահեռաբար անոր ուշադրութեան առարկայ են,մշակութային եւ ընկերային փոխյարաբերութիւնները Հայ եւ Արաբ ժողովուրդներու միջեւ։ Գրադարանը սերտ կ ...

                                     

ⓘ Հայաստանի մարզեր

  • կը գործէ 8 հանրակառքային եւ նոյնքան փոքր հանրակառքային, իսկ դէպի Հայաստանի այլ մարզեր 1 հանրակառքային միջմարզային կանոնաւոր երթուղիներ: Նշանաւոր է Հրազդան - Երեւան
  • համարուի եւ 61 - րդ յօդուածին մէջ Հայաստան բառը կը փոխարինուի Հայկական մարզեր եւ Հայաբնակ վայրեր բառակապակցութիւններով Այս ժողովին հայկական պատուիրակութիւնը
  • կենսագործման համար Բացի այդ, Հայաստան բառը կը փոխարինուէր Հայկական մարզեր եւ Հայաբնակ վայրեր բառակապակցութիւններով Այսինքն օսմանեան կողմը կ ազատէր
  • գաւառը եւ այլն Սասանեաններու պետութենէն անջատուած են արեւելեան շարք մը մարզեր Սասանեաններու պետութեան եւ Հռոմի միջեւ պայքարը շարունակուած է Շապուհ I - ի
  • կարգաւորուին ՀՀ անտառային օրէնսգիրով 2005 Հայաստանի Արգելավայրերու Ցանկ Արգելավայր Արգելոց Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրք Անտառային պետական
  • 1997 - 10 - 06 - էն, պատրատուած է Մեծն Բրիտանիոյ արքայական դրամահատարանին մէջ Հայաստանի մարզեր եւ Երեւան շարքի 11 մետաղադրամներ 50 դրամ անուանական արժէքով արոյրապատ
  • անտառ պետութեան կողմէ պահպանուող տարածքի կարգավիճակ ունեցող տարածք Հայաստանի Արարատի մարզին: Պահպանուող տարածքը ստեղծուած է 330 - 338 - ականներուն Խոսրով
  • ներկայացնող Պատմական տարբեր մարզեր շօշափող ալպոմներ. Արուեստի գործերու վերարտադրութիւններ. Փաստական նկարներ, պատմական Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ մասին Հայ մշակոյիթի
  • Սուրիոյ հիւսիսը եւ Փոքր Ասիոյ հարաւը ներկայիս Թուրքիա կեդրոնացած կարգ մը մարզեր Ք.Ա. 13րդ դարէն սկսեալ Սուրիոյ ծովափնեայ շրջանները ինչպէս նաեւ Լիբանան