ⓘ Կեանք - Մինաս Թէօլէօլեան, Լոյս, Գաբրիէլ Սունդուկեան, Մովսէս Խորենացի, Գրիգոր Շէնեան, Սիսակ Վարժապետեան, Ալեքսանդրապոլի Լրաբեր ..

Մինաս Թէօլէօլեան

Մինաս Թէօլէօլեան, հայ ուսուցիչ, արձակագիր, հրապարակագիր ու խմբագիր։ Իբրեւ նուիրուած կրթական մշակ եւ կուսակցական գործիչ, ապրած է աստանդական կեանք մը Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս եւ ԱՄՆ։ Հայրն է գրականագէտ, սփիւռքագէտ Փրոֆ. Խաչիկ Թէօլէօլեան-ին:

Լոյս

Լոյս, արեւուն լոյսը ճերմակ կերեւի, սակայն իրականութեան մէջ՝ բազմաթիւ գոյներէ կը կազմուի։ Լոյսը մեզի կը հայթայթէ անհրաժեշտ ջերմութիւնը եւ ուժանիւթը։ Առանց լոյսի, կեանք գոյութիւն պիտի չունենար աշխարհի վրայ։

Գաբրիէլ Սունդուկեան

Գաբրիէլ Սունտուկեան, Թիֆլիս, Վրացական նահանգ, Ռուսական Կայսրութիւն - 29 Մարտ 1912, Թիֆլիս, Ռուսական Կայսրութիւն), հայ թատերագիր, հասարակական գործիչ։ Հայ գրականութեան մէջ ռէալիզմի սկզբնաւորողներէն մէկը։

Մովսէս Խորենացի

Մովսէս Խորենացի, Ոսկեդարու գրող-պատմիչ, մեկնիչ, բանաստեղծ, թարգմանիչ, իմաստասէր, աստուածաբան, կը համարուի հայ միջնադարեան պատմագրութեան ամենակարեւոր դէմքը՝ Պատմահայրը։ անոր "Պատմութիւն Հայոց" աշխատութիւնը եղած է ազգային ինքնաճանաչման, քաղաքական-հայրենասիրական դաստիարակութեան ուսումնական ձեռնարկ։ Հայ սերունդները ակնածանքով ու երախտագիտութեամբ կը յիշեն Խորենացիին, անուանած են անոր "Պատմահայր", "Մեծն Մովսէս", "Քերթողահայր", "Տիեզերահռչակեալ" եւ այլ պատուանուններով։

Գրիգոր Շէնեան

Գրիգոր Շէնեան, Պէյրութ, Լիբանան - 6 Յունիս 2019, Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ), բուն մականունով՝ Կէօվշէնեան: "Նոր Կեանք" շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր: Մատենաշարի հրատարակիչ եւ Ազգային հասարակական գործիչ:

Սիսակ Վարժապետեան

Հայոց վրայ գործադրուած Ցեղասպանութենէն ճողոպրելով, Վարժապետեան նախ կապաստանի Յորդանան Ալ Թաֆիլէ, Քերէկ, իսկ զինադադարէն ետք կանցնի Լիբանան, ուր Ամերիկեան Նպաստամատոյցի Ճիպէյլի որբանոցին մէջ կը ստանայ իր նախնական եւ միջնակարգ ուսումը։ 1929-ին կաւարտէ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը, մասնագիտանալով Առեւտրական Գիտելիքներու մէջ։ Կը պաշտօնավարէ քարիւղի միջազգային ընկերութեան մէջ, միաժամանակ դասաւանդելով Առեւտրական Գիտելիքներ, Սղագրութիւն, Մեքենագրութիւն Լիբանանի շարք մը հայկական դպրոցներուն մէջ։ 1960ականներուն Պէյրութի մէջ կը հիմնէ իր սեփական առեւտրական վարժարանը, որ կը գործէ տասնամեակէ մը աւելի ...

                                     

ⓘ Կեանք

 • Իբրեւ նուիրուած կրթական մշակ եւ կուսակցական գործիչ, ապրած է աստանդական կեանք մը Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս եւ ԱՄՆ Հայրն է գրականագէտ, սփիւռքագէտ Փրոֆ
 • Լոյսը մեզի կը հայթայթէ անհրաժեշտ ջերմութիւնը եւ ուժանիւթը Առանց լոյսի, կեանք գոյութիւն պիտի չունենար աշխարհի վրայ Երբ որ լոյսը իյնայ անթափանց մարմնի
 • Թիֆլիսէն վառելով պետական պաշտօնեայի եւ ընտանիքի տէր մարդու կանոնաւոր կեանք մը ամուսանացած էր 1863 Այս կենցաղը Սունդուկեանի արօրեայ տիպարը եւ կենսագրութիւնը
 • մեծարանքի, ստացած է եպիսկոպոսական աստիճան Ան ապրած է զրկանքներով լեցուն կեանք մը վախճանուելով, ենթադրաբար, 490 - ական թուականներու սկիզբին հիւանդութեան
 • Քալիֆորնիա, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ բուն մականունով Կէօվշէնեան: Նոր Կեանք շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր: Մատենաշարի հրատարակիչ եւ Ազգային հասարակական
 • գաղութի Պատկերազարդ 1920 - 1980 շրջան կազմակերպութիւններ, մշակութային կեանք եւ շրջաններ լոյս տեսած է 1981 - ին Չորրորդ եւ հինգերորդ հատորները կազմուած
 • Պէրպէրեան վարժարանի հիմնադիր Անոր նշանաբանը եղած է Առանց կրթութեան չկայ կեանք չկայ երջանկութիւն Ծնած է 1851 - ին, Խասգիւղ, Պոլիս հայրը սափրիչ Յակոբ
 • Մխիթարեան միաբանութեան մէջ, եղած է Ղեւոնդ Ալիշանի աշակերտը Ապրած է համեստ կեանք մը ու աշխատած իբրեւ ուսուցիչ Նախակրթութիւնը ստացած է Մխիթարեաններու Պոլսոյ
 • վրայ բացուած վէրքերու, եւն.: Շաքարախտը նշմարելի է աւելի գէրերու, նստակեաց կեանք վարողներու խանութպան, պաշտօնեայ եւ շատակերներու մօտ: Հարուստները աւելի
 • մանկապարտէզի յաջորդող առաջին հինգ տարիներու համար 1988 - ին Լոս Անճելըսի Նոր Կեանք հրատարակչատունը իր գեղարուեստական երկերը կը հրատարակէ 1600 էջէ աւելի երկու
 • Կենսաբանութիւն յուն βιολογία, հին յուն βίος կեանք եւ λόγος լոկոս գիտութիւն բնագիտութեան ճիւղերէն մին Կ ուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ
                                     

Ալեքսանդրապոլի Լրաբեր

Ալեքսանդրապոլի Լրաբեր գրական, քաղաքական եւ հասարակական անկուսակցական օրաթերթ 1919-ին Ալեքսանդրապոլի մէջ սկսաւ լոյս տեսնել հրատարակիչ Լ. Մալխասեան: Շատ կարճ կեանք ունեցաւ: