ⓘ Գիտութիւն - Գիտութիւն, Քաղաքագիտութիւն, Հոգեբանութիւն, Լրագրող, Մանկավարժութիւն, Կենսաբանութիւն ..

Գիտութիւն

Գիտութիւնը ճանաչողական գործունէութեան յատուկ տեսակ է՝ ուղղուած բնութեան, հասարակութեան եւ մտածելակերպի վերաբերեալ օպճեգթիւ համակարգուած գիտելիքներու ստացման, ճշդման եւ ստեղծման։

Քաղաքագիտութիւն

Քաղաքագիտութիւն ը ընկերային գիտութիւն մըն է, որ կը զբաղի կառավարական դրութիւններով, ինչպէս նաեւ կը վերլուծէ եւ կը քննէ քաղաքական շարժումներ ու քաղաքական վարուելակերպմներ: Կը զբաղի յարատեւօրէն քաղաքական գաղափարներու եւ քաղաքական տեսութիւններու հետ, ինչ որ ընդանհրապէս կը նկատուի իբրեւ բաժանումը ուժի եւ դրամական միջոցներու միջեւ: Քաղաքագիտութիւնը գրեթէ խառնուրթ մըն է տնտեսագիտութեան, իրաւաբանութեան, հասարակագիտութեան, պատմութեան, փիլիսոփայութեան, աշխարհագրութեան, հոգեբանութեան եւ մարդաբանութեան: Թեպէտ 19րդ դարէն սկսեալ քաղաքագիտութիւնը դարձած էր ընկերային գիտութեան ճիւղ մը, միշտ ալ գոյութիւն ...

Հոգեբանութիւն

Հոգեբանութիւն, գիտական եւ կիրառական գիտութիւն հոգեկանի` որպէս կենսագործունէութեան յատուկ ձեւի զարգացման եւ գործունէութեան մասին: Գիտական մեկնաբանութեամբ "հոգեբանութիւն" հասկացողութիւնը առաջացած է 16–րդ դարուն: Սկզբնապէս այն կը վերաբերէր յատուկ գիտութեան, որ կը զբաղէր հոգեւոր կամ հոգեկան երեւոյթներու ուսումնասիրութեամբ, այսինքն այնպիսի երեւոյթներու, որոնք մարդը հեշտութեամբ իր գիտակցութեան մէջ կրնան գտնել ինքնադիտման արդիւնքին մէջ։ Աւելի ուշ հետազօտութիւններու ոլորտը նշանակալիօրէն ընդլայնուեցաւ՝ իր մէջ ներառելով անգիտակցական հոգեկան գործընթացները եւ մարդու գործունէութիւնը: 20-րդ դարէն սկսած ...

Լրագրող

Լրագրողը կը զբաղի լրագրութեան գործին հետ։ Շրջաբերութեան ընթացքին պատահածներու, հակումներու, նիւթերու և անձերու մասին տեղեկութիւններ կը հաւաքէ։ Ջանք ցոյց կու տայ այս տեղեկութիւնները անկողմնական հրատարակելու։ Լրագրող մը կրնայ աշխատիլ ընդհանուր դէպքերու մասին կամ ալ մասնագիտանալ որոշ հարցերու վրայ։ Թղթակիցներ կը կոչուին անոնք, որոնք կը հրատարակեն իրենց հաւաքած լուրերը թերթերու, հեռատեսիլի, ձայնասփիւրի, համացանցի նման զանգուածային լրատուամիջոցներով։ Լրագրողը դէպքի մը մասին տեղեկութիւններ փոխանցելու համար կը հարցնէ հետեւեալ հարցումները Ի՞նչ պատահած է։ Ո՞վ գրած է։ Ի՞նչու ։ Ո՞ւր ապրուած է։ Ե՞րբ տ ...

Մանկավարժութիւն

Մանկավարժութիւնը հուն. paidagogos, pais երեխայ, տղայ + ago կը տանի, կը դաստիարակեմ), ազատամիտ գիտութիւն է, որ վաղ ժամանակներէն կը համարուի փիլիսոփայութեան ճիւղ մը։ Դեռեւս անդիգ շրջանի մէջ ժողովրդապետութիւնի, Սոգրադիզի, Բլադոնի եւ Արիսդոդելի փիլիսոփայական աշխատութիւններուն մէջ կարեւոր տեղ կը հատկացնէ մտաւոր, հոգեկան ու ֆիզիկական դաստիարակութեան հարցերուն։ 17-րդ դարուն մանկավարժութինը կանջատի փիլիսոփայութիւնէն, սակայն վերջաւորութեան փոխկապակցուածութիւնը կը պահպանէ։ Մանկավարժութեան զարգացումն անցած է երկարատեւ ճանապարհ։ Վերածնունդի ժամանակաշրջանի մարդաբաներու աշխատութիւններուն մէջ կարծարծեն մ ...

Կենսաբանութիւն

Կենսաբանութիւն ՝ գիտութիւն), բնագիտութեան ճիւղերէն մին։ Կուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ իրենց փոխազդեցութիւնը շրջապատի հետ։ Բառը նախ օգտագործուած է ֆրանսացի բնագէտ Ժան Պապթիսթ Լամարքի կողմէ։ Կը քննէ կենսաբանութեան գիտութիւնը կառուցուածքը, գործառոյթը, աճումը, սկզբնաղբիւրը, եղափոխութիւնը, բաշխումը եւ դասակարգումը առարկաներու կեանքէն։ Միանալով սկզբունքներ կը կազմէ ժամանակակից կենսաբանութեան հիմնադրման, բջիջային տեսութեան, եղափոխութեան վրայ։ Կենսաբանութիւնը, ինչպէս զատ գիտնական ճիւղ, տասնիններորդ դարում զարգացաւ երբ գիտնականներ յայտնաբերեցին, որ մարմիններ կը բաժնեն հիմնական բնութագրեր։ Հիմ ...

                                     

ⓘ Գիտութիւն

 • կը ցոլացնեն Օդը անտեսանելի է, որովհետեւ լոյսը չի ցոլացներ Մշակութային Իմ Առաջին Հանրագիտակս, Գիտութիւն Արամ Սեփեթճեան եւ Լեւոն Թորոսեան, Պէյրութ
 • Քաղաքագիտութիւնը անգլ. Political science ընկերային գիտութիւն մըն է, որ կը զբաղի կառավարական դրութիւններով, ինչպէս նաեւ կը վերլուծէ եւ կը քննէ քաղաքական
 • Հոգեբանութիւն, յունարէն ψυχή հոգի, λόγος միտք, գիտութիւն գիտական եւ կիրառական գիտութիւն հոգեկանի որպէս կենսագործունէութեան յատուկ ձեւի զարգացման
 • լրագրութիւն, հրոսակային լրագրութիւն, փողոցական լրագրութիւն կը կոչուի լուր և գիտութիւն ժողվել, արցանագրել և վերալուծել Diderot, Denis. Journalist The Encyclopedia
 • բոյսերուն վերաբերող և βοτάνη - խոտ, բոյս կենսաբանութեան մէկ բաժին, գիտութիւն բոյսերու մասին Բուսաբանութիւնը կ ընգրկէ մեծ քանակութեամբ խնդիրներ բոյսերու
 • pais paidos երեխայ, տղայ ago կը տանի, կը դաստիարակեմ ազատամիտ գիտութիւն է, որ վաղ ժամանակներէն կը համարուի փիլիսոփայութեան ճիւղ մը Դեռեւս անդիգ
 • Դեղաբանութիւն, գիտութիւն որ կ ուսումնասիրէ մարդու եւ կենդանիներու անդամներու վրայ դեղանիւթերու եւ կենսաբանօրէն աշխոյժ այլ նիւթերու ազդեցութիւնը Այդ
 • Կենսաբանութիւն յուն βιολογία, հին յուն βίος կեանք եւ λόγος լոկոս գիտութիւն բնագիտութեան ճիւղերէն մին Կ ուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ իրենց
 • Հողագործութիւն, երկրագործութիւն, գիւղատնտեսութեան ճիւղ Նաեւ գիտութիւն որ կ ուսումնասիրէ բոյսերու մշակութեան ընդհանուր ձեւերը, կը մշակէ հողին օգտագործման
 • Վենետիկ, Իտալիոյ մէջ, ուր նաեւ սորված է տնտեսագիտութիւն եւ քաղաքական գիտութիւն Սա Ֆոսգրի համալսարանը Վենետիկի մէջ Ներկայիս ան կ ապրի Գանատայի Օնթարիօ
 • անգլերէն Chemistry, ֆրանսերէն Chimie կամ տարրաբանութիւնը, ճշգրիտ գիտութիւն է, որ կ ուսումնասիրէ նիւթերու յատկութիւններու, կառուցուածքի, բաղադրութեան
 • Բուսաբուծութիւն, գիւղատնտեսութեան գիտութիւն եւ բնագաւառ, որ կը զբաղի բոյսերու մշակման վերաբերող հարցերով Բուսաբուծութեան ուսումնասիրութեան ոլորտին մէջ