ⓘ Բնութիւն - Բնութիւն, Վանաձոր, Քաղկեդոնի Ժողով, Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորումը, Կիւրեղ Աղեքսանտրացի, Սամուէլ, վէպ ..

Բնութիւն

Բնութիւն, մարդուն շրջապատող ֆիզիքական միջավայրն է եւ սովորաբար կընդգրկէ ֆիզիքական տիեզերքի բոլոր առարկաներն ու երեւոյթները, բացի անոնցշէ, որոնք ստեղծուած են մարդկանց կողմէ։ Բնութիւնը մշտապէս կը շարժի եւ կը զարգանայ, կընդգրկէ անօրգանական եւ օրգանական աշխարհները։ Անօրգանական աշխարհին կը պատկանին տիեզերական մարմինները, ջուրը, հողը, օդը, ապարները, օգտակար հանածոները։ Բուսական եւ կենդանական օրգանիզմներու ողջ բազմազանութիւնը կը կազմէ օրգանական աշխարհը։ Զարգացման ընթացքին, անօրգանական բնութիւնը օրինաչափօրէն առաջ կը բերէ օրգանական բնութիւն կենսոլորտ՝ մարդու կենսագործունէութեան համար բոլոր անհրաժեշ ...

Վանաձոր

Վանաձոր, Հայաստանի մեծութեամբ երրորդ քաղաքն է եւ հանրապետութեան հիւսիսային մասին մէջ կը գտնուի Լոռիի մարզին կեդրոնը։ Բնակչութիւնը 100.000-էն աւելի է։ Վանաձորի նախկին անունը Կիրովական էր, իսկ քաղաքի հին անունը՝ Ղարաքիլիսա։

Քաղկեդոնի Ժողով

Քաղկեդոնի ժողով, 8 Հոկտեմբեր 450 թուականէն մինչեւ 1 Նոյեմբեր տեղի ունեցած եկեղեցական ժողով, որու հրաւիրուած է Կոստանդնուպոլսէն ոչ հեռու գտնուող Քաղկեդոն քաղաքին մէջ Բիւզանդիոնի կայսր՝ Մարկիանոսի կողմէ Լեւոն Բ. Պապի համաձայնութեամբ՝ Եւտիքեսի ուսմունքը քննելու եւ Քրիստոսի բնութեան մասին վէճերուն լուծում տալու նպատակով։ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ եկեղեցիներու կողմէ Քաղկեդոնի ժողովը կը ճանչցուի որպէս տիեզերական։ Հայ առաքելական եկեղեցին, տենելով Քաղկեդոնի ժողովի որոշ թերութիւնները, հրաժարած է ճանչնալ ժողովին կողմէ հռչակուած քրիստոսաբանական բանաձեւը, որու հիման վրայ դրուած է Լեւոն Պապի տոմարը։

Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորումը

Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորում, բուն գրական շարժումը կը ձեւաւորուի՝ աստիճանաբար զտուելով ազգային ընդհանուր շարժումէն, հասունացման հոլովոյթով մը, 1860 թուականէն ետք։ Ինքնին բնական՝ այս հոլովոյթը ենթակայ եղած է մի քանի գործօններու 1 Զոյգ կայսրութիւններու քաղաքական մշակութային ճնշումները կը կաշկանդեն գործիչներն ու ժողովուրդը, քիչ մի ազատ ձգելով միայն գրականութիւնը՝ իբր ազգային ինքնութեան "անվնաս" դրսեւորում։ Որոշ հին գործիչներ կ՛ամփոփուին գրականութեան շուրջ, իսկ նորերը՝ "Զարթօնք" ի սերունդի "երկրորդ ալիքի" դէմքերը արդէն կը կազմաւորուին, իբրեւ՝ աւելի գրական դէմքեր։ 2 Եւրոպայէն եկող մշակութ ...

Կիւրեղ Աղեքսանտրացի

Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, նշանաւոր եկեղեցական գործիչ, 412-444 թուականներուն՝ Աղեքսանդրիոյ եպիսկոպոս, աստուածաբան, յունական հայրաբանութեան հիմնական ներկայացուցիչներէն մէկը, քրիստոնեայ եկեղեցւոյ ընդհանրական սուրբ։ 431-ի Եփեսոսի Ժողովին գլխաւոր դէմքերէն՝ ծանօթ Կոստանդնուպոլսոյ Նեստորիոս Արքեպիսկոպոսին դէմ իր անզիջող կեցուածքով։ Կիւրեղի գործերը վաղ միջնադարուն հայերէնի թարգմանուած են։ Իր նշանաւոր բանաձեւը՝ "Բնութիւն Բանին մարմնացելոյ", դարձած է Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Քրիստոսի բնութեան վարդապետութեան հիմնաքարը:

Սամուէլ (վէպ)

"Սամուէլ", հայ գրող Րաֆիի պատմական վէպերէն։ Րաֆֆին "Սամուէլը" գրած է 1880-ական թուականներուն, աւարտած է 1886-ին։ Առաջին անգամ հրատարակուած է Թիֆլիսի "Մշակ" ամսագիրին մէջ։ "Սամուէլը" կը համարուի հայկական գրականութեան լաւագոյն կոթողներէն մէկը։ Նկարագրելով Հայաստանի ծանր վիճակը 4-րդ դարուն, Րաֆֆին կը ձգտէր նկարագրել Հայաստանը 19-րդ դարուն, երբ անիկա կը գտնուէր Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի տիրապետութեան տակ։ Ցարական իշխանութիւնը կայրէր հայկական գիրքերը, կը փակէր եկեղեցիները եւ կոչնչացնէր լեզուն։ Րաֆֆին չէր կրնար լուռ նայիլ այդ բոլորին։ Վէպը ներառուած է հայկական ուսումնական ծրագիրին մէջ։ Ատոր հիմնակա ...

                                     

ⓘ Բնութիւն

  • Բնութիւն լատ. natura մալակասի natura, եբր. φύσις մարդուն շրջապատող ֆիզիքական միջավայրն է եւ սովորաբար կ ընդգրկէ ֆիզիքական տիեզերքի բոլոր առարկաներն
  • գաղափարը, ըստ որու Հայր Աստուած, Որդի Աստուած եւ Սուրբ Հոգին ամբողջական բնութիւն են Մոնոթեիստական միաստուածութիւն, աւելի խորացուած Երրորդութեան մասին ուսմունքով
  • Մարզպետարանի շէնք Շարլ Ազնաւուրի անուան մշակոյթի պալատ Բնակելի շէնք Փողոց Բնութիւն Կամուրջ Փամբակ գետի վրայ Տեսարան Քաղաքի կեդրոնական փողոցներէն մէկը Քաղաքի
  • 430 - ական թթ. սկսաւ ուսուցանել, որ Քրիստոսը ունի միայն մէկ աստուածային բնութիւն իսկ անոր մարդկային որակները լուծուած են աստուածային բնութեան մեջ, իբրեւ
  • բանաստեղծական գործէն, խմբուած երեք բնաբաններու մէջ Մարդկային Հոգի եւ Բնութիւն Կեանք եւ Մահ Ազգ, Հայրենիք, Պայքար Բնաբաններ որոնք 1860 - 1870 թուականներուն
  • գործերը վաղ միջնադարուն հայերէնի թարգմանուած են Իր նշանաւոր բանաձեւը Բնութիւն Բանին մարմնացելոյ դարձած է Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Քրիստոսի բնութեան
  • Ինքնակոչները Կնոջ խորհուրդը Պատանի Արտաւազդը Փակագիծերու մէջ յաւելուած Բնութիւն Նախարարութիւն, Թագաւոր Պետութիւն, Եկեղեցի, Հոգեւոր եւ մարմնական իշխանութիւն
  • հայերը առաքեալներէն սկսած դաւանել Քրիստոսի մեջ մէկ Աստվածամարդկային բնութիւն եւ Սուրբ Աստուած երգը խաչեցարով երգել, ինչպէս նաեւ սկիզբ դրուած է Հայոց
  • գեղանկարչական արուեստին, ան նկարած է իսկական կերպարներ, դիմանկարներ, անկենդան բնութիւն անասուններ, առարկաներ զորս ներշնչած են զինք Չինաստան, Սինկափուր, Ինտոնեզիա