ⓘ Աշխարհագրութիւն - Թիֆլիս, Էջմիածինի Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարան, Խալիպեան Վարժարան, Բուսաբանութիւն, Գերսամ Ահարոնեան, Վայոց Ձոր, Ճիպրալթարի Նեղուց ..

Թիֆլիս

Թիֆլիս, Վրաստանի մայրաքաղաքը, ինչպէս նաեւ՝ պետութեան մեծագոյն քաղաքը։ Կը գտնուի երկիրին կեդրոնական մասին մէջ՝ Կուր գետի երկու ափերուն։ Կը համարուի աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն մէկը, որ հիմնուած է Ե. դարուն՝ Վիրքի թագաւոր Վախթանգ Գորգասալի կողմէն։ Դարավերջին, Վախթանգի որդին եւ յաջորդը՝ Տաչի արքան, մայրաքաղաքը Մցխեթէն կը տեղափոխէ Թիֆլիս։ Ռուսական տիրապետութեան տարիներուն Թիֆլիս եղած է Կովկասեան տարածաշրջանի քաղաքական եւ մշակութային կեդրոնը։ Դարեր շարունակ հայերը եղած են Թիֆլիսի քաղաքային կեանքին անբաժանելի մէկ մասը։ Մինչեւ այսօր Հավլաբար թաղամասին բնակչութեան մեծ մասը հայեր են։ Խորհրդանշական է ...

Էջմիածինի Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարան

Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, Հայաստանի մէջ հիմնուած եւ մինչեւ օրս գործող ամէնէն հին բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւնը։ Հիմնադրուած է 1874-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տաճարի կողքին։

Խալիպեան Վարժարան

Խալիպեան Վարժարան, Խալիպեան ուսումնարան, հիմնուած է 1858 թուականին, Թեոդոսիամ, Յարութիւն Խալիպեանի հատկացրած միջողներով, Գ. Այվազովսկի նախաձեռնութեամբ։ Պահպանուած է Նոր Նախիջեւան մեծահարուստ վաճառական Յարութիւն Խալիպեան նուիտարութիւնները, եկեղեցական գումարները եւ սովորողներուն, Ֆրանսերէն եւ թուրքերէն, հաւասարապէս նաեւ այն բոլոր առարկաները, որոնք Ռուսաստան եւ Եւրոպա կազմած են գիմնազիական միջնա-Խալիպեան վարժարանը կարգ կրթութեան հիմունքները ։ Թուրքերը դասաւանդած են արեւմտահայ, իսկ ռուսերը՝ արեւելահայ երեխաներու համար։ Ուսումնարանի ընդհանուր կառավարն է իրակացնել վերատեսուչ Գ. Այվազովսկին։ Խալի ...

Բուսաբանութիւն

Բուսաբանութիւնը կընգրկէ մեծ քանակութեամբ խնդիրներ՝ բոյսերու արտաքին եւ ներքին կառուցուածքի օրինաչափութիւնները մորֆոլոգիա եւ անատոմիա, բոյսերու դասակարգումը եւ սիստեմատիկան, բուսատեսակներու պատմական զարգացումը էվոլյուցիա, ազգակցական կապերը ֆիլոգենեզ, տարածումը՝ տարածական բաշխումը Երկրի մակերեսին բոյսերու աշխարհագրութիւն, բուսածածկի կառուցուածքը ֆիտոցենոլոգիա կամ երկրաբուսաբանութիւն, բույսերու հնարաւոր մշակումը արտադրութեան մէջ տնտեսական բուսաբանութիւն։ Ըստ ուսումնասիրման օբյեկտի բուսաբանութեան մէջ կառանձնացնան՝ լիխենոլոգիա - գիտութիւն քարաքոսերի մասին բրիոլոգիա - գիտութիւն մամուռներու մասին ...

Գերսամ Ահարոնեան

Գերսամ Ահարոնեան, Մարաշ, Թուրքիա - 20 Յունուար 1981, Պէյրութ, Լիբանան), լիբանանահայ խմբագիր, հրապարակագիր, մանկավարժ, ազգային-քաղաքական գործիչ։

Վայոց Ձոր

Վայոց ձոր, Մեծ Հայքի Սիւնիքի գաւառներէն մին։ Կը համապատասխանէ ՀՀ ներկայ Վայոց ձորի մարզին՝ Եղեգնաձորի ու Վայքի շրջաններով։ Վայոց ձորը, Սիւնիքի ամէնէն նշանաւոր գաւառներէն մէկն էր։ Վայոց ձորի եւ անոր մէջ գտնուող շարք մը վայրերու մասին մեր եւ օտար աղբիւրներու մէջ կան բազմաթիւ յիշատակութիւններ։ Վայոց ձորն իր մէջ կ՛ընդգրկէր Արփա գետի վերին եւ միջին հոսանքներուն աւազանները։ Ան սահմանափակուած էր հիւսիսէն Գեղարքունիքով եւ Սոդքով, արեւելքէն՝ Ծղուկով եւ Արցախի Ծար գաւառով, հարաւէն՝ Ճահուկով եւ Այրարատի Շարուր գաւառով, իսկ արեւմուտքիէն՝ ան Այրարատէն բաժանուած էր Գեղամայ լեռներու ջրբաժան գիծով։ Վայոց ...

                                     

ⓘ Աշխարհագրութիւն

  • Հայաստանի աշխարհագրութիւն Հայաստանը ծով ելք չունեցող երկիր է Հարաւ Արեւմտեան Ասիայի մէջ եւ Արեւելեան Եւրոպայի մէջ Կը գտնուի Հայկական լեռնաշխարհի հիւսիս - արեւելքը
  • պատմիչ եւ աշխարհագրագէտ Հեղինակն է Պատմութիւն չէ պահպանուած եւ Աշխարհագրութիւն երկերուն Ստրաբոն ծնած է ազնուական ընտանիքի մը մէջ, Ք. ա. շուրջ 63 - ին
  • աշխարհագրութիւն պրակ 1, Երեւան, 1951, 189 էջ Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն պրակ 2, Երեւան, 1952, 272 էջ Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն
  • Մեծ Հայքի վարչական բաժանում Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան Միտք 2195 Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը 2195 Մեծ Հայքի վարչական
  • 2017 Թիֆլիսի Վրաստանի մայրաքաղաքին, ընդհանուր տեղեկատուութիւն, աշխարհագրութիւն պատմութիւն եւ ճարտարապետութիւն www.budget.com.ge արտագրուած է
  • ըստ Աշխարհացոյց ի, Երեւան, 1963 Յակոբեան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան, 1968 Յարութիւնեան Բ. Ն., Մեծ Հայքի վարչա - քաղաքական բաժանման
  • ու գրչութեան կեդրոնով հռչակուած Ծործորի վանքը Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան, Միտք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը
  • բաժնին մէջ կը դասաւանդուին հայոց պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն ընդհանուր պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն հայ մատենագրութիւն, հայոց եւ օտար լեզուներ ռուսերէն
  • պատճառով մոռցուած է հնագոյն անուանումը Արցախ Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան Միտք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը
                                     

Ճիպրալթարի Նեղուց

Ճիպրալթարի նեղուց նեղ նեղուց մըն է, որ կը կապէ Ադլանտեան օվկիանոսը Միջերկրական ծովուն եւ կը բաժնէ Եւրոպան Ափրիկէէն։ Անուանումը կու գայ Ճիպրալթարէն, որ իր հերթին Արաբերէն Ճաբել Թարէք ի պատիւ Թարէք իպն Զիյատի։