ⓘ Հայկական Կուսակցութիւններ - Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, Լիբանան, Հայկական Սփիւռք, Արա Սանճեան, Գօմօթինի, Հայ իրականութիւնը 1880-1890-ական տարիներուն ..

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, հայկական կուսակցութիւն։ Հիմնուած է 1921 թուականին։ Կը նկատուի շարունակութիւնը Մ. Փորթուգալեանի հիմնած Արմենական կազմակերպութիւն կուսակցութեան որ հիմնուած է 1885 թ-ին Վան քաղաքի մէջ։

Լիբանան

Լիբանան, պաշտօնապէս կը կոչուի Լիբանանի Հանրապետութիւն, պետութիւն է Միջերկրական ծովու արեւելեան ափին։ Տարածութիւնը 10.452 քմ 2 է, բնակչութիւնը բաղկացած է քրիստոնեաներէ, մահմետականներէ եւ փոքրամասնութիւններէ: Ըստ "CAS" -ի հարցախոյզին, 1997-ին բնակչութեան թիւը կը հաշուէր 4 միլիոն, որու 92.4 տոկոսը լիբանանցիներ են։ Պաշտօնական լեզուն արաբերէնն է, տարածուած են նաեւ ֆրանսերէնն ու անգլերէնը։ Գլխաւոր քաղաքներն են՝ Պէյրութը մայրաքաղաք, Թրիփոլին, Պաթրունը, Ճըպէյլը, Ճիւնին, Տամուրը, Սայտան, Սուրը, Զահլէն եւ Պաալպէքը։ Բնակչութեան շուրջ 32 տոկոսը կապրի Պէյրութի եւ անոր շրջակայքի մէջ։ Դրամական միաւորը լի ...

Հայկական Սփիւռք

Հայկական սփիւռք, հայերու համայնքներն են, որոնք կը բնակին Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւններու սահմաններէն դուրս։ Հայերու ընդհանուր քանակը ամբողջ աշխարհին նուազագոյնը կը կազմէ 10-12 միլիոն, ընդ որուն Հայաստանի Հանրապետութեան մշտական բնակչութիւնը 2011-ին մարդահամարի տուեալներով կը կազմէ 3.018.854, որմէ 2.961.801–ը հայեր են, իսկ ԼՂՀ մշտական բնակչութեան թիւը 2005-ի մարդահամարի տուեալներով կը կազմէ՝ 137 740, որմէ հայեր են՝137 380: Հայկական սփիւռքի քանակը կը կազմէ մօտ 8-9 միլիոն: Հայաստանը, աշխարհաքաղաքական կարեւոր նշանակութիւն ունենալով, իր ողջ պատմութեան ընթացքին եղած է ժամանակի հզօր կայսրո ...

Արա Սանճեան

Արա Սանճեան, Պէյրութ, Լիբանան) Պատմագէտ, հայագէտ, ուսումնասիրող եւ մտաւորական: Հայոց եւ միջին արեւելեան պատմութեան դասախօս, Հայագիտական Հետազօտութեանց Կեդրոնի վարիչ, Միշիկընի համալսարան, Տիրպոռն ։

Գօմօթինի

Գօմօթինի կամ Կիւմիլճինա քղ. Յունաստանի, Թրակիոյ մէջ: Հին գաղութը, որուն կազմակերպութեան ճշգրիտ թուականը յայտին չէ՝ եկած է Էտիրնէէն, Ռոտոսթոյէն, Մալկարայէն, մաս մ’ալ Գաղատիայէն: Կը հաստատուի որ 1840-1850 ատենները այս գաղութը կը բաղկանայ 25-30 հայ ընտանիքներէ որոնք ունէին իրենց դպրոցն ու եկեղեցին: Հայկական թաղը հաստատուած էր քաղաքին արեւելակողմը: Հին գերեզմանատան մէջ 1839 թուականով տապանաքարեր կան: Հին արձանագրութիւններէն կը հաստատուի որ Գօմօթինի գաղութը 260, մինչեւ 290 տարուայ հնութիւն ունի առանց ազգային կազմակերպութեան: Առաջին եկեղեցին շինուած է 1834-ին ըստ հետեւեալ արձանագրութեան. "Շնորհի ...

Հայ իրականութիւնը 1880-1890-ական տարիներուն

Հայ իրականութիւնը, 1885–ի շուրջ, "օսմանեան եւ ցարական" զոյգ կայսրութիւններու նոր տագնապները եւ բարենորոգումներու ձախորդթիւնը կ՛արագացնեն հայկական շարժումը։ Օսմանեան լուծի տակ տառապող հայկական նահանգներու մէջ, արդէն սկսած զինեալ պայքարի փորձերը կը կազմակերպուին։ Կը ստեղծուին յեղափոխական կուսակցութիւններ, ինչպէս՝ Արմենականները 1885 եւ Հնչակեանները 1887։ Իսկ 1890–ին, համախմբումի նոր ճիգէ մը՝ կը ծնի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը, Թիֆլիս։ Ագգային շարժումը հայութեան երկու հատուածները աւելի եւս կը մօտեցնէ, կը շաղէ իրարու։ Հնչակեան կուսակցութեան ու յատկապէս Դաշնակցութեան գործի յաջորդական փուլերը ...

                                     

ⓘ Հայկական Կուսակցութիւններ

  • ռատիոկայան մը Վանայ Ձայնը: Պուրճ Համուտի մէջ կը գործեն երեք մեծ հայկական կուսակցութիւններ - Դաշնակցութիւնը, Ռամկավարներն ու Հնչակեանները Հայ քրիստոնէայ
  • քաղաքական կուսակցութիւններու առջեւ Երկրին մէջ կը գործեն աւելի քան 30 կուսակցութիւններ եւ քաղաքական խմբաւորումներ, անոնցմէ են Հնչակեան, Ռամկավար - ազատական
  • մասին մէջ կը գործեն նաեւ հայ կաթողիկէ եւ աւետարանական եկեղեցիներ Կուսակցութիւններ եւ մշակութային, բարեգործական կազմակերպութիւններ Համասփիւռքեան կազմակերպութիւններէն
  • and Peasants in the Republic of Armenia, 1918 - 1920 - Dr Ara Sanjian Կուսակցութիւններ եւ գիւղացիներ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, 1918 - 1920 Բացառիկ զրոյցներ
  • զինեալ պայքարի փորձերը կը կազմակերպուին Կը ստեղծուին յեղափոխական կուսակցութիւններ ինչպէս Արմենականները 1885 եւ Հնչակեանները 1887 Իսկ 1890 ին
  • 750 - 800 հոգի: Գօմօթինի հայ գաղութը ունի իր միօրեայ դպրոցը 130 - 140 աշակերտով եւ երեք բաժանումով, կան մշակութային միութիւններ եւ քաղաքական կուսակցութիւններ
  • զինեալ խմբակներ, որոնք կը զարգանան եւ կը կազմեն կուսակցութիւններ Սուլթանը կը շարունակէ իր հայկական հողերը հայերէ պարպելէ քաղաքականութիւնը կը սաստկացնէ
  • դարու վերջին - 20 - րդ դարու սկզբին երկրին մէջ կազմաւորուեցան քաղաքական կուսակցութիւններ 1904 - 1905 թուականներու ռուս - ճաբոնական պատերազմի ընթացքին կրած պարտութիւնը
  • իսկ միւս կողմէ Հայ Դատի հետապնդումը իր զոյգ մակարդակներով - առաջին Հայկական Ցեղասպանութեան արդար հատուցման պահանջով պայքար Թուրքիոյ դէմ. երկրորդ Խորհրդային
  • Հունկարիոյ հայ միութիւնը 1945 - ին Պուտափեշտի մէջ կառուցուած է հայկական մատուռ Կը գործէ Ս. Գրիգոր հայկական եկեղեցին 1980 - ական թուականներուն կազմակերպուած է հայ - հունկարական