ⓘ Զաւէն Պարտաքճեան. Պարտաքճեան ծնած է 30 Մարտ 1948-ին, Հալէպ, Սուրիա: Նախնական Ուսումը ստացած է Մխիթարեան վարժարանէն ներս: 1970-ին աւարտած է Քարէն Եփփէ Ազգային ճե ..

Զաւէն (անձնանուն)

Զաւէն Տէր Եղիայեան 1868-1947 Պոլսոյ հայոց պատրիարք՝ 1913-22 Զաւէն Պիպեռեան 1921 Կոստանդնուպոլիս-84 Իսթանպուլ գրող, թարգմանիչ Զաւէն Կիրակոսեան ծն.1936 Գահիրէ գիտնական Զաւէն Պարտաքճեան 1948 Հալէպ ճարտարագէտ, նկարիչ Զաւէն Մսըրլեան ծն.1938 Պէյրութ պատմաբան Զաւէն Թաշճեան 1944-86 Այնճար, Լիբանան դերակատար Զաւէն Նալպանդեան Զարեւանդ 1890-1973 ԱՄՆ պատմագրող Զաւէն Խտըշեան ծն.1922 Պէյրութ նկարիչ

                                     

ⓘ Զաւէն Պարտաքճեան

Պարտաքճեան ծնած է 30 Մարտ 1948-ին, Հալէպ, Սուրիա: Նախնական Ուսումը ստացած է Մխիթարեան վարժարանէն ներս: 1970-ին աւարտած է Քարէն Եփփէ Ազգային ճեմարանը:

1979-ին Աւարտած է Հալէպի Պետական Համալսարանի ճարտարագիտութեան կաճառը եւ միաժամանակ վարած է համալսարանի գեղանկարչական ցուցահանդէսներու րնղհանուր պատասխանատուի պաշտօնը 1974-1978։

1974-էն սկսեալ եղած է գծագրութեան ուսուցիչ Քարէն Եփփէ Ազգային ճեմարանին մէջ, ինչպէս նաեւ իր աշխոյժ մասնակցութիւնը բերած է Հալէպի Սարեան ակադեմիային մէջ: Հանդէս եկած է անհատական եւ հաւաքական բազմաթիւ ցուցահանդէսներով։

Պար­տաքճ­եան պատւոյ ան­դամ է Հա­յաս­տա­նի Նկա­րիչ­նե­րու Միու­թեան:

1974-ին Զաւէն Պարտաքճեանի ջանքերով հիմնուած է Համազգայինի անդրանիկ ակադեմիան, որ յետագային 1985-ին պիտի կոչուէր Արշիլ Կորքի Կերպարուեստի Ուսումնարան։

                                     

1. Զաւէն Պարտաքճեան Սուրիոյ Հայ համայնքի գեղանկարիչը

Գեղանկարիչ Զաւէնը Սուրիոյ Հայ համայնքի իրականութեան գեղանկարային լեզուին մէջ արդիականութիւնը ներածողներէն մէկը եղաւ, գոյնին տուաւ ծաւալ եւ հնչողական ոյժ, իսկ արժէքին նոր ըմբռնում: Գեղանկարիչին բոլոր գործերը կարելի է միաւորել Մարդու Աշխարհը խորագրին տակ, ուր կան ժամանակակից մարդու տագնապները, մտահոգութիւնները, հոգեկան փլուզումներն ու բարդոյթները եւ կայ անոնցմէ ձերբազատուելու փորձը, յոյսը:

1969-էն սկսեալ կ՛ունենայ անհատական ապա հաւաքական ու խմբային ցուցահանդէսներ:

                                     

2. Զաւէն Պարտաքճեանի գեղանկարչութեան ոճը

Ան սիրահարն է մարդուն եւ արուեստին։ Ան իր վրձինի մոգական հարուածներով կր պնդէ մարդուն չյայտնաբերուած, բայց վստահաբար ապրուած ամենաթրրթոան բառերր եւ իր գոյներով կիսէ այն,ինչ որ պիտի չրսէր խօսքի վարպետը:

Պար­տաքճ­եա­նի գե­ղան­կար­նե­րուն մէջ գե­րի­րա­պաշ­տու­թիւնն ու արդ­ի­ա­պաշ­տու­թիւնը տի­րա­կան են: Կտաւին իր երանգաշարերը կը ստեղծեն հանդարտ մթնոլորտ բայց յուզառատ հորիզոն: Զաւէն Պարտաքճեան ունի ինքնավստահ վրձին ու ներքին տեսողութիւն, կեանքը ըմբռնելու իւրայատուկ դատողութիւն, անոր համար իր կտաւները իր իսկ էութիւնն են:

Պար­տաքճ­եան կը պայ­քա­րի իր ողջ էու­թեամբ, տա­րի­ներ շա­րու­նակ իր կող­քին ապ­րող ու երա­զա­յին Հա­լէ­պի խճան­կա­րը պահ­պա­նող իր քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն հետ: Ան կը գծէ ու գծե­լով կ՛ար­տա­յայ­տէ Հա­լէ­պի նկատ­մամբ իր սէրն ու անոր կառ­չած մնա­լու փա­փա­քը:

                                     

3. Զաւէն Պարտաքճեանի արուեստի փիլիսոփայութիւնը

Պար­տաքճ­եան ու­նի այն­պի­սի նե­րաշ­խարհ մը, որուն մէջ սուզ­ուե­լով միայն կա­րե­լի է ըմբռ­նել սուր­ի­ա­կան թէ հայ­կա­կան գե­ղար­ուես­տա­կան հար­թակ­նե­րու վրայ մերթ ընդ մերթ յայտ­նուող անոր ար­ուես­տը ու փոր­ձա­ռու­թիւնը:

                                     

4. Զաւէն Պարտաքճեանի 2017 թուականի ցուցահանդէսները

  • 25 Ապրիլ, 2017-ին Հալէպի Պետական համալսարանի, Բժշկական կաճառի "Ալ Րազի" սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ Հալէպի հայ համայնքի արուեստագէտ Զաւէն Պարտագճեանի, 100+ Պահանջքի խորհրդանիշը "Հալածուած Ժողովուրդներու" 1915 - 2017 խորագրով նկարչական ցուցահանդէսը
  • 9 Մայիս, 2017-ին, Հալէպի մէջ, երեքշաբթի, Ճամիլիէ շրջանի "Ալ-Ասատ" սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ հալէպահայ արուեստագէտ Զաւէն Պարտագճեանի, "Միասին ահաբեկչութեան դէմ" խորագրով նկարչական ցուցահանդէսը

Ցուցահանդէսը կազմակերպուած էր Պաըս կուսացութեան Հալէպի մասնաճիւղի քարտուղար ՖատըլՆաճճարի եւ Լրագրողներու Միութեան հովանաւորութեամբ, համագործակցութեամբ՝ Հալէպի գեղարուեստական նկարիչներու Միութեան:

                                     

5. Բանաստեղծութիւններ

Զաւէն Պարտագճեան ունի նաեւ բանաստեղծութիւններ, որոնք իրենց խօսքի եւ ոճի ինքնատպաթեամբ առաւել եւս կր շեշտեն իր արուեստագէտի խառնուածքը, հարուստ ներաշխարհն ու աշխարհայեացքր։

                                     
  • Զաւէն պարթեւական ծագումով հայկական արական անուն Լատինագիր ձեւը ZAVEN Զաւէն Պարտաքճեան 1948 Հալէպ ճարտարագէտ, նկարիչ Զաւէն Նալպանդեան Զարեւանդ
  • ծնունդներ 14 Փետրուար Խորէն Արամունի ծնած Իրան հայ արձակագիր 30 Մարտ Զաւէն Պարտաքճեան ծնած Հալէպ, Սուրիա երկրաչափ ճարտարագէտ, արուեստագէտ, գեղանկարիչ
  • վաճառուի Վան Կոկի Արեւածաղիկները Տես նաեւ 30 Մարտի ծնածներ 1948. Զաւէն Պարտաքճեան ճարտարագէտ, արուեստագէտ 1968. Սելին Տիոն անգլերէն Celine Dion քանատացի