ⓘ Ս. Թադէոս Առաքեալ քրիստոսի աշակերտներէն մէկն էր։ Քրիստոնէութիւնը քարոզելու համար գնաց ասորիներու Եդեսիա քաղաքը: Ասորիներու Աբգար թագաւորը հիւանդ էր։ Ան Յիսուսին ..

Քրիստոսի տասներկու առաքեալները

Առաքեալներ, ըստ Նոր Կտակարանի եւ քրիստոնեայ աւանդութեան՝ Քրիստոսի կողմէ առաքուած մարդիկ, Յիսուս Քրիստոսի 12 աշակերտներն ու հետեւողները ՝ Իսրայէլի տասներկու ցեղերու թիւին համաձայն ։ 12 առաքեալներն են՝ Փիլիպպոս, Յովհաննէս Աւետարանիչ, Յովհաննէս Աստուածաբան, Յուդա Իսկարիովտացի։ Յակոբոս Զեբեդեոսի որդի, Որոտման որդի Բաներեգես), Սիմոն Կանանացի Նախանձայոյզ, Թովմաս Երկուորեակ, Մատթէոս Ղեւի, Բարդողիմէոս Նաթանայել, Անդրէաս, Պետրոս Սիմոն Պետրոս, Կեփաս, Թադէոս Ղեբէոս, Յուդա Յակոբոս Ալփեան Կրտսեր Յակոբոս, Ալփեոսի որդի, Յուդա Իսկարիովտացիի անձնասպանութենէն ետք, առաքեալները վիճակահանութեամբ իբրեւ 12-րդ առ ...

                                     

ⓘ Ս. Թադէոս Առաքեալ

Ս. Թադէոս Առաքեալ քրիստոսի աշակերտներէն մէկն էր։ Քրիստոնէութիւնը քարոզելու համար գնաց ասորիներու Եդեսիա քաղաքը: Ասորիներու Աբգար թագաւորը հիւանդ էր։ Ան Յիսուսին լուր ղրկած էր, որ գայ եւ զինք բժշկէ, սակայն Յիսուս զբաղած ըլլալով խոստացած էր, որ իր աշակերտներէն մէկը կուղարկէ իր մօտ:

Թադէոս Առաքեալին Եդեսիա մուտքով Յիսուսի խօսքը կը կատարուէր: Թադէոս թագաւորին արքունիքը մտնելով Յիսուսին կեանքը, գործերն ու պատուիրանները կը գարոզէ: Աբգար թագաւոր անոր խօսքերէն ազդուելով կը հաւատայ Յիսուսին եւ հրաշքով կը փրկուի իր հիւանդութենէն: Ս. Թադէոս քրիստոնէութիւնը քարոզեց նաեւ ժողովուրդին, որմէ ազդուելով բազմաթիւ մարդիկ եւ իշխաններ հաւատացին Յիսուսին եւ մկրտուեցան: Թադէոս Առաքեալ հաւատացեալներուն համար եկեղեցիներ կառուցեց:

Ս. Թադէոս Առաքեալ Եդեսիայէն անցաւ Հայաստան, ուր կռապաշտութիւնը համատարած էր։ Թադէոս Առաքեալ զանազան քաղաքներ շրջեցաւ եւ քրիստոնէութիւնը քարոզելով, հաւատացեալները մկրտեց Յիսուսի անունով: Թադէոս Առաքեալ համարձակութիւնը ունեցաւ արքունիք մտնելու եւ հոն քրիստոնէութիւնը քարոզելու: Այդ ժամանակ հայոց թագաւորը Սանատրուկն էր, որ քրիստոնէութիւնը հալածող նշանաւոր անձնաւորութիւն մըն էր։ Պալատի նորադարձ քրիստոնեաներուն մէջ կը գտնուէր նաեւ Սանատրուկի աղջիկը՝ Սանդուխտ կոյս:

Սանատրուկ, երբ լսեց թէ պալատականներէն շատերը քրիստոնեայ դարձած են, զայրացած եւ անմիջապէս սպաննել տուաւ զանոնք, իսկ Սանդուխտ կոյսը բանտարկել տուաւ:

Թադէոս Առաքեալ, որ հրաշքով ազատած էր, բանտ գնաց եւ գաջալերեց Սանդուխտը իր հաւատքին մէջ անդրդրուելու մնալուն համար: Թագաւորը ի զուր փորձեց համոզել Սանդուխտը, որ հրաժարի իր նոր հաւատքէն եւ վերադառնայ կռապաշտութեան: Սանդուխտ հաստատ մնաց իր հաւատքին մէջ։ Այն ատեն Սանատրուկ սպաննել տուաւ թէ՝ Սանդուխտ կոյսը եւ թէ Թադէոս Առաքեալը, 66 թուին:

Թադէոս Առաքեալի գերեզմանը կը գտնուի Արտազ գաւառին մէջ, ուր կառուցուած է Թադէոս վանքը:

                                     
  • Իսկարիովտացիի անձնասպանութենէն ետք, առաքեալները վիճակահանութեամբ իբրեւ 12 - րդ առաքեալ կ ընտրեն Մատաթիան տես Գործք.1 15 - 26 առաքեալները բոլորն ալ եղած են Գալիլիացիներ
  • Վարդան Աշխարհագիրի, Եղրդուտի վանքին մէջ պահուած է Ս Կարապետի մասունքը եւ շիշ իւղոյն զոր Թադէոս Առաքեալ բերած ու պահած էր 1330 - ին Սարկաւագ մը ձեռագիր