ⓘ Թադեւոս Յակոբեան. Յակոբեան ծնած է Լեռնաձոր, Սիւնիքի մարզ: 1940 թուականին, ան աւարտեց Երեւանի Պետական Համալսարանի ԵՊՀ Աշխարհագիտութեան բաժանմունքէն: Ան դարձաւ այ ..

                                     

ⓘ Թադեւոս Յակոբեան

Յակոբեան ծնած է Լեռնաձոր, Սիւնիքի մարզ: 1940 թուականին, ան աւարտեց Երեւանի Պետական Համալսարանի ԵՊՀ Աշխարհագիտութեան բաժանմունքէն: Ան դարձաւ այդ բաժանմունքին դեկանը 1955-1957 եւ 1963-1965 թուականներուն ընթացքին, որմէ ետք դարձաւ ատենապետը բաժանմունքին 1962 թուականէն 1986 թուական: Իր գործը մեծաւ մասամբ կեդրոնացած էր պատմական աշխարհագրութեան վրայ: Ան գրած է բազմաթիւ գիրքեր:

                                     

1. Երկերու մատենագիտութիւն

 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Հովհաննես Բարսեղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատ. 5, Երեւան, 2001, 912 էջ։
 • Անիի պատմութիւնը, գիրք 2 1945 թուականից մինչեւ անկումն ու ամայացումը, Երեւան, 1982, 440 էջ։
 • Ուրուագծեր Հայաստանի պատմական աշխարհագրութեան, Երեւան, 1960, 480 էջ։
 • Անի մայրաքաղաք, Երեւան, 1988, 328 էջ։
 • Ձորք կամ Կապան, Երեւան, 1950, 22 էջ։
 • Հայ ժողովրդի պատմութեան հիշարժան վայրերը, Երեւան, 1978, 192 էջ։
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն ուրվագծեր, 2-րդ հրտ., Երեւան, 1968, 509 էջ։
 • Սովետական Հայաստանի տեսարժան վայրերը ուղեցոյց, Երեւան, 1959, 208 էջ։
 • Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Երեւան, 1987, 256 էջ։
 • Երեւան – 2750 մ. թ. ա. 782 թ. – 1968 թ., Երեւան, 1968, 421 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Գագիկ Սարգսյան, Աշոտ Աբրահամյան, Հայ ժողովրդի պատմութիւն, 2–րդ հրտ., Երեւան, 1985, 528 էջ։
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն, պրակ 1, Երեւան, 1951, 189 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Հովհաննես Բարսեղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատ. 1, Երեւան, 1986, 992 էջ։
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն ուրվագծեր, 4–րդ հրտ., Երեւան, 1984, 464 էջ։
 • Աշխարհագրութեան համառոտ պատմութիւն հնագույն ժամանակներից մինչեւ 1917 թուականը, 2-րդ հրտ., Երեւան, 1976, 518 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Մեսրոպ Մաշտոց ծննդեան 1600–ամեակին, Երեւան, 1959, 60 էջ։
 • Սովետական Հայաստանի քաղաքները ակնարկներ, Երեւան, 1977, 229 էջ։
 • Աշխարհագրութեան պատմութիւն, մաս 3, Երեւան, 1957, 568 էջ։
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն, 5-րդ հրտ., Երեւան, 2007, 520 էջ։
 • Երեւանի պատմութիւնը հնագույն ժամանակներից մինչեւ 1500 թուականը, Երեւան, 1969, 432 էջ։
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն, պրակ 2, Երեւան, 1952, 272 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Ստեփանոս Օրբելյան XIII – XIV դարերի նշանաւոր պատմիչի եւ գրողի կեանքն ու գործունէութիւնը, Երեւան, 1960, 90 էջ։
 • Հայ ժողովրդի պատմութեան հիշարժան վայրերը, 2-րդ հրտ., Երեւան, 1990, 232 էջ։
 • Յակոբեան Թադեւոս, Ավագյան Գրիգոր, Նազարյան Խաչիկ, Օհանյան Կիրակոս, Սովետական Հայաստան հայրենագիտական ուրվագիծ, Երեւան, 1967, 256 էջ։
 • Յակոբեան Թադեւոս, Ավագյան Գրիգոր, Նազարյան Խաչիկ, Օհանյան Կիրակոս, Սովետական Հայաստան հայրենագիտական ուրվագիծ, 2-րդ հրտ., Երեւան, 1970, 284 էջ։
 • Երեւանի պատմութիւնը 1879–1917 թթ., Երեւան, 1963, 608 էջ։
 • Աշխարհագրութեան պատմութիւն, մաս 2, Երեւան, 1956, 450 էջ։
 • Աշխարհագրութեան պատմութիւն, մաս 1, Երեւան, 1955, 384 էջ։
 • Երեւանի պատմութիւնը 1801–1879 թթ., Երեւան, 1959, 672 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Հովհաննես Բարսեղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատ. 4, Երեւան, 1998, 812 էջ։
 • Ծրագիր Հայաստանի պատմական աշխարհագրութեան, Երեւան, 1964, 12 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Հովհաննես Բարսեղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատ. 2, Երեւան, 1988, 992 էջ։
 • Աշխարհագրութեան համառոտ պատմութիւն հնագույն ժամանակներից մինչեւ 1917 թուականը, Երեւան, 1967, 386 էջ։
 • Թադեւոս Յակոբեան, Ստեփան Մելիք–Բախշյան, Հովհաննես Բարսեղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատ. 3, Երեւան, 1998, 992 էջ։
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն, պրակ 3, Երեւան, 1953, 344 էջ։
 • Սիւնիքի թագաւորութիւնը պատմա–աշխարհագրական առումով, Երեւան, 1966, 220 էջ։
 • Անիի պատմութիւնը, գիրք 1 Հնագույն ժամանակներից մինչեւ 1945 թուականը, Երեւան, 1980, 416 էջ։
 • Երեւանի պատմութիւնը 1500–1800 թթ., Երեւան, 1971, 524 էջ։
 • Երեւանի զարգացումը Արեւելեան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց յետոյ փաստաթղթերի ժողովածու 1801–1917 թթ., կազմող՝ Թադեւոս Յակոբեան, Երեւան, 1978, 492 էջ։
                                     

2. Գրականութիւն

 • ով է Հայեր՝ Կենսագրական հանրագիտարան, հատ. 1, Երեւան, 2005։
 • Հայկական համառօտ հանրագիտարան, հատ. 3, Երեւան, 1999, էջ 49։
 • Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 6, Երեւան, 1980, էջ 71։
 • Երևանի պետական համալսարանի 90-ամեայ պատմութեան բաժանմունքը, խմբ. Էդիկ Գ. Մինասեան, Երեւան, 2009, էջ 217։
                                     
 • Արեւմտահայաստանի Եւ Արեւմտահայութեան Հարցերու Ուսումնասիրութեան Կեդրոն Թադեւոս Յակոբեան Պատմական Հայաստանի Քաղաքները Երեւան, Հայաստան 1997 Հայաստանի