ⓘ Ստրաբոն, յոյն պատմիչ եւ աշխարհագրագէտ։ Հեղինակն է Պատմութիւն եւ Աշխարհագրութիւն երկերուն։ Ստրաբոն ծնած է ազնուական ընտանիքի մը մէջ, Ք. ա. շուրջ 63-ին, Պոնտոսի Ա ..

Արգէոս

Արգէոս, Փոքր Ասիոյ ամենաբարձր լեռն է, ծովու մակերեսէն 3840 բարձրութիւն ունի: Մեծահռչակ յոյն պատմաբան եւ աշխարհագիր Ստրաբոն՝ անձամբ Կերիա ճամբորդած եւ այցելած է Արդէոսը, եւ իր Աշխարհագրութեան մէջ կը խօսի անոր մասին եւ կ’ըսէ թէ հրաբղխային մարած լեռ մ’է. տեղ այրած եւ խորացած են. շրջակայ ստորոստը անտառային վայրի ծառերով զարդարուն մինչեւ իսկ անոր գագաթը ելլող մարդիկ կը հաւաստեն թէ օդը պայծառ եւ խաղաղ եղած ատեն Արգէոսի բարձրունքին արեւելեան կողմէն կը դիտուի Պոնտոսը, իսկ արեւմտեան կողմէն՝ Սպիտակ Ծովը: Արգէոսի հարաւային արեւելեան կողմերը գրեթէ գետերու եւ յորդառատ ջրերու ամբարներ են, նամանաւանդ Գօր ...

                                     

ⓘ Ստրաբոն

Ստրաբոն, յոյն պատմիչ եւ աշխարհագրագէտ։ Հեղինակն է "Պատմութիւն" եւ "Աշխարհագրութիւն" երկերուն։

Ստրաբոն ծնած է ազնուական ընտանիքի մը մէջ, Ք. ա. շուրջ 63-ին, Պոնտոսի Ամասիա քաղաքը։ Ուսանած է Նյուսայի եւ Հռոմի ճարտասանական դպրոցներուն մէջ։ Ստացած է փիլիսոփայական կրթութիւն։ Ստրաբոն ճամբորդած է Յունաստան, Փոքր Ասիա, Հայաստան, Իտալիա եւ Եգիպտոս։ Գրած է "Պատմական յիշատակարաններ" ը, որ բաղկացած է 43 գիրքերէ։ Ք.ա. 145 - Ք.ա.127 թուականներու իրադարձութիւններուն մասին պատմող այդ երկէն պատառիկներ հասած են մեզի։ Ք.ա. 7 թուականէն սկսած է գրել իր հռչակաւոր "Աշխարհագրութիւնը", որ շարունակութիւնն է "Պատմական յիշատակարաններ" ուն։ "Աշխարհագրութիւն" երկին մէջ Ստրաբոն շարադրած է ե՛ւ իր տեսածն ու ուսումնասիրածը, ե՛ւ օգտուած է բազմաթիւ հին հեղինակներու գործերէն։ "Աշխարհագրութիւն" երկը բաղկացած է 17 գիրքերէ։ Ան գրած է Եւրոպայի, Ասիոյ եւ Ափրիկէի երկիրներուն ֆիզիքական ու պատմական աշխարհագրութիւնը, հարուստ տեղեկութիւններ հաղորդած է այդ երկիրներուն քաղաքական պատմութեան եւ հասարակական յարաբերութիւններուն մասին։ Հեղինակին մտայղացումով՝ "Աշխարհագրութիւնը" պէտք է գործնական ձեռնարկ ըլլար Հռոմի պետական գործիչներուն համար։ Ստրաբոնի "Աշխարհագրութիւնը" անգնահատելի սկզբնաղբիւր մըն է նաեւ Հայաստանի բնութեան, պատմութեան, աշխարհագրութեան, տնտեսութեան եւ մշակոյթին մասին, անոր հաղորդած կարգ մը տեղեկութիւնները եզակի բնոյթ ունին, առանց որոնց կարելի չէ բաւարար չափով կողմնորոշուիլ Ք.ա. 2-1 դարերուն Հայոց պատմութեան բազմաթիւ հարցեր ուսումնասիրելու ատեն։ Ստրաբոնի "Աշխարհագրութիւն" երկը իր ժամանակին իւրայատուկ պատմաաշխարհագրական հանրագիտարան մըն է։

                                     
  • էջ 51 ISBN 99941 - 56 - 03 - 9 Caucasus Encyclopedia Britannica Frederik Coene. The Caucasus: An Introduction. 2010 Ստրաբոն Աշխարհագրություն, XI, 497
  • ռազմա - ծովային կայան եւ մեծ դեր խաղացած է Եգիպտոսի դէմ պատերազմելու ատեն Ստրաբոն քաղաքը կը ներկայացնէ իբրեւ պարսից զօրքերու հաւաքատեղի եգիպտացիներուն դէմ
  • Օտարներ քաղաքը կը կոչեն նաեւ Հայոց Կարթագէն - ը Ք.Ա. 2 - 1 դար յոյն պատմագիր Ստրաբոն Strabon Ք.Ա. 64 63 - Ք.Ե. 23 24 քաղաքի մասին հետեւեալը կը գրէ.
  • Cooperի 3993 մ. բարձրութիւն ունի: Մեծահռչակ յոյն պատմաբան եւ աշխարհագիր Ստրաբոն անձամբ Կերիա ճամբորդած եւ այցելած է Արդէոսը, եւ իր Աշխարհագրութեան մէջ
  • Լիկոֆրոն Ալեքսանդրա 478 - 493 Պավսանիուս Հելլադայի նկարագրութիւնը VIII 5, 2 Ստրաբոն Աշխարհագրութիւն XIV 6, 3 стр.683 Կաղապար: Հին հունական դիցաբանություն
  • Խորհրդային Հայաստանի աշխարհագրութիւն, Կ Օ Օհանեան, Կ Յ Չերքեզեան, Երեւան 1967 Ստրաբոն անգլերէն Թմբկաբերդ արեւլահայերէն Երուանդունիներ Կիւրոս Մեծ Թմբկաբերդի
  • Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց Վենետիկ, 1910, էջ 60 - 61 Ստրաբոն քաղեց և թարգմանեց Լ. Աճաոյան, Երևան, 1940, էջ 101 Ա. Փերիխսւնյսւն, Զանգեզուրի
  • կ ենթադրուի, որ ուրարտացիները զինք անուանած են Արսենէ հին յունարէն Αρσηνή, Ստրաբոն Ժա., գլուխ. Ժդ., 3 Բացի ատկէ, շատ հին հեղինակներ կ օգտագործէին Թոփիթիս
  • Ագաթանգեղոսի, Մովսէս Խորենացիի, Զենոբ Գլակի, Փաւստոս Բիւզանդի եւ այլ հայ ու օտար Ստրաբոն Պլուտարքոս եւ ուրիշներ պատմիչներու ու հեղինակներու աշխատութեանց մէջ