ⓘ Հայաստանի փայտարուեստի թանգարան, հիմնադրուած է 1977-ին՝ փայտարդիւնաբերութեան նախարար Ալպերթ Ստեփանեանի նախաձեռնութեամբ, ԽՍՀՄ գեղարուեստի ակադեմիայի իսկական անդա ..

                                     

ⓘ Հայաստանի Փայտարուեստի Թանգարան

Հայաստանի փայտարուեստի թանգարան, հիմնադրուած է 1977-ին՝ փայտարդիւնաբերութեան նախարար Ալպերթ Ստեփանեանի նախաձեռնութեամբ, ԽՍՀՄ գեղարուեստի ակադեմիայի իսկական անդամ, ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Գրիգոր Խանջեանի եւ ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ, ՀՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ Յովհաննէս Շարամբէեանի աջակցութեամբ։

                                     

1. Ցուցադրութիւն

Ներսի մասը ձեւաւորուած է Գրիգոր Խանջեանի նախագիծերով, իսկ մետաղեայ ձեւաւորումը՝ նկարիչ-դարբին Վարդան Օհանեանի։

Թանգարանի հաւաքածոն կազմաւորուած է հաւաքիչներու եւ հեղինակներու նուիրատուութիւններէ, յետագային՝ գիտարշաւային նիւթերու ու ձեռքբերումներու շնորհիւ։ Թանգարանի հիմնական խնդիրներէ է հաւաքագրել, պահպանել, ցուցադրել փայտարուեստի նմուշներ եւ նպաստել ազգային փորագրութեան աւանդոյթներու զարգացման, ինչպէս նաեւ նպաստել արհեստներու մշակոյթի, մասնաւորապէս, փայտարուեստի վերականգնման։

Փայտարուեստի թանգարանը, միեւնոյն ժամանակ, իւրօրինակ դպրոց է, ուր մասնագիտական կրթութիւն ստացած են ցուցադրուող հեղինակներէն շատերը։ Անոնց աշխատանքներէն ձեռք բերած են ինչպէս Հայաստանի, այդպէս ալ Մոսկուայի եւ Սեն Փեթերսպուրկի որոշ թանգարաններ։

Ցուցադրութիւնը պայմանականօրէն կը բաժնուի երեք մասի՝

  • կիրառական արուեստի բաժին
  • հնագոյն մշակոյթի բաժին
  • քանդակի բաժին

Վերջին երկուքին մէջ ներկայացուած են մասնագիտական քանդակագործներու, նկարիչներու եւ փայտի փորագրութեան վարպետներու ժամանակակից ստեղծագործութիւններ։ Իսկ հնագոյն մշակոյթի բաժնին մէջ, արհեստներու զարգացման պատմութեան եւ անոնց փոխներգործութեան լիարժէք պատկերման նպատակով փայտէ առարկաներու հետ մէկտեղ կը ցուցադրուին նաեւ հարակից արհեստներու նմուշներ։ Ցուցադրութեան մէջ ներկայացուած են ինչպէս հին փայտէ առարկաներ, այդպէս ալ ժամանակակից փորագրութեան եւ քանդակի նմուշներ։

                                     

2. Միջոցառումներ

Թանգարանին մէջ կը կազմակերպուին թեմատիկ եւ հեղինակային ցուցահանդէսներ, մշակութային միջոցառումներ, դասախօսութիւններ։

Կրթական-ուսուցողական ծրագիրներ կ՚իրագործուին ՀՀ մարզերուն եւ Արցախի մէջ։

                                     
  • Գրականութեան Եւ Արուեստի Թանգարան Երեւանի Թատերական Թանգարան Ֆրիտիոֆ Նանսենի Թանգարան Երեւան Հայաստանի Փայտարուեստի Թանգարան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական
  • արուեստի թանգարան Հայաստանի ժողովրդական արուեստի պետական թանգարանը, հայկական տեկորաթիւ - կիրառական արուեստի եւ գեղանկարչական աշխատանքներու թանգարան է Երեւանի
  • Համալսարանի Թանգարան Հայաստանի Փայտարուեստի Թանգարան Մայր Հայաստան Ռազմական Թանգարան Ֆիտայական Շարժման Զօրավար Անդրանիկ Թանգարան Հայկական Օդանաւորդութեան