ⓘ Հայ Բժշկութեան Թանգարան. 1999-ին թանգարանը գրանցուած է ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան մասնաւոր թանգարաններու ցուցակին մէջ եւ Ռիկայի Փաուլ Ստրադինի անուան բժշկութեան ..

                                     

ⓘ Հայ Բժշկութեան Թանգարան

1999-ին թանգարանը գրանցուած է ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան մասնաւոր թանգարաններու ցուցակին մէջ եւ Ռիկայի Փաուլ Ստրադինի անուան բժշկութեան պատմութեան թանգարան-ինստիտուտին մէջ։

Թանգարանի նպատակն է հաւաքել, պահպանել, ցուցադրել եւ սերունդներուն փոխանցել հայ ժողովուրդի դարաւոր բժշկական մշակութային ժառանգութիւնը հանդիսացող նիւթական եւ հոգեւոր արժէքները, ինչպէս նաեւ հայ բժշկութեան բազմադարեայ հարուստ աւանդոյթները տարածել Հայաստանի բնակչութեան, Սփիւռքի հայութեան եւ օտարերկրացիներու շրջանին մէջ։

                                     

1. Ցուցադրութիւն

Թանգարանին մէջ ցուցադրուած են Յարութիւն Մինասեանի հաւաքածոյի շուրջ 30 000 ցուցանմուշներէն ընդամէնը 10000։ Ցուցադրութիւնը կարելի է պայմանականօրէն բաժնել քանի մը բաժիններու՝

  • նկարներու արխիւ
  • բժշկութեան հետ առնչուող նիւթեր
  • արխիւ
  • գրադարան
  • կենցաղային
  • բուն բժշկական նիւթեր
  • պեղածո-հնագիտական
  • երկրագիտական-ազգագրական

Թանգարանին մէջ ցուցադրուած են պղինձէ, կաւէ, յախճապակեայ, ապակեայ ամաններ, կուժեր, սափորներ, սկահակներ, սրուակներ, մետաղեայ, փայտէ իրեր, պրոնզէ, քարէ, փայտէ հաւանգներ, բժշկական գործիքներ եւ սարքեր, երաժշտական գործիքներ, գիրքեր, փաստաթուղթեր, լուսանկարներ, կահոյք, կահկարասի, պեղածոյ նիւթեր, օրինակ՝ մարդկային մասունքներ եւ այլն։ Թանգարանի արժէքաւոր ցուցանմուշներէն են Մեծամօրէն բերուած 5000-ամեայ սափորը, Գորիսէն բերուած կաւէ սրուակները, Արտաշատի Ջրահովիտ գիւղի պեղումներէն յայտնաբերուած մարդու 5000-ամեայ կմախքը՝ գանգոսկորի ախտաբանութեամբ, 100-200 տարի առաջ աշխարհի տարբեր քաղաքներու մէջ տպագրուած հայկական բժշկական գիրքեր՝ Պետրոս Քալանթարեանի 1793-ին Նոր Նախիջեւանի մէջ տպագրուած "Բժշկարան յամառօտ" գիրքը, Մխիթար Հերացիի՝ 12-րդ դարուն գրուած եւ 1832-ին Վենետիկի մէջ տպագրուած "Ջերմանց մխիթարութիւն" գիրքը, հայ, ռուս եւ օտարազգի անուանի բժիշկներու գիրքեր, յաճախ ինքնագրերով, ընծայագրերով, մակագրութիւններով ու անձնական կնիքներով կնքուած հրատարակութիւններ, 19-20-րդ դարերու նշանաւոր բժիշկներու ձեռագիր գիրքեր եւ ուսանողական տետրեր, աշխարհի տարբեր քաղաքներու մէվ հրատարակուած 100-150 տարուան հնութեան հայկական բժշկական պարբերականներ, հայ բժիշկներու լուսանկարներ ու փաստաթուղթեր, Երեւանի բժշկական ինստիտուտի առաջին եւ յետագայ տարիներու շրջանաւարտներու խմբանկարներ, սփիւռքահայ բժիշկներուն վերաբերող նիւթեր, հարիւրաւոր հայ բժիշկներու կենսագրական նիւթեր եւ այլն։ Այստեղ կարելի է տեսնել հայ բժիշկներուն պատկանած կահոյք, անձնական եւ կենցաղային իրեր՝ գրասեղաններ, գրապահարաններ, փայտէ սառնարան, աթոռներ, սնտուկներ, կարասներ, երկանքներ, գուռ, քանդակներ, գեղանկարներ, խորհրդային եւ արտասահմանեան արտադրութեան պատեֆոններ, ռատիոընդունիչներ, հեռուստացոյց, հեռախօսներ, ժամացոյցներ, գիւղատնտեսական եւ խոհանոցային պարագաներ եւ այլն։

                                     

2. Հասցէ

Հայ բժշկութեան թանգարանի նոր հասցէն. Երեւան, Շենգաւիթ, Արշակունեաց պող. տ. 44/1, մուտք 4, բն. 43: Հեռ. 093-30-92-37: Մուտքը անվճար է: Անհրաժեշտ է նախօրօք զանգահարել ու պայմանաւորուել օրն ու ժամը:

Նախապէս տեղակայուած էր Երեւանի Հրաչեայ Քոչարի 21 հասցէին` "Նոր Արաբկիր" առողջութեան կեդրոնի 6-րդ յարկի 608 սենեակին մէջ: