ⓘ Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւն, Կառավարութիւնը գործադիր իշխանութեան բարձրագոյն մարմինն է: Ըստ ՀՀ Սահմանադրութեան 146-րդ յօդուածի՝ կառավարութիւնը իր ծրագ ..

Նարնջագոյն

Նարնջագոյն գօտին քարաթէի եւ ճիւտոյի մէջ կը նշանակէ չորրորդ մակարդակ։ Նարնջագոյնը օրհնուած գոյն է Հինտուիզմի կրօնքին մէջ։ "Նարնջագոյն յեղափոխութիւն" կը կոչուի 2004-ին Ուքրաինայի մէջ կատարուած իշխանափոխութիւնը։ Օդանաւերու մէջ կիրառուող ձայնագրող սարքերը, որ կը կոչուին՝ "Սեւ արկղեր", իրականից նարնջագոյն են Քանի որ նարնջագոյնը շատ յստակ գոյն մըն է եւ լաւ կերեւայ հեռուէն, ան կօգտագործուի որպէս ճանապարհային աշխատողներու տարազներու գոյն։ Նարնջագոյնը հայկական եռագոյն դրօշի երրորդ գոյնն է եւ անիկա կը նշանակէ ժողովուրդի ստեղծագործ եւ յամառ աշխատանքը Նարնջագոյնը սաթի, ամեթիսդ կիսաթանկարժէք քարի, մեղր ...

                                     

ⓘ Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւն

Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւն, Կառավարութիւնը գործադիր իշխանութեան բարձրագոյն մարմինն է:

Ըստ ՀՀ Սահմանադրութեան 146-րդ յօդուածի՝ կառավարութիւնը իր ծրագրի հիման վրայ կը մշակէ եւ կ՛իրականացնէ պետութեան ներքին եւ արտաքին քաղաքականութիւնը, կ՛իրականացնէ պետական կառավարման համակարգի մարմիններու ընդհանուր ղեկավարումը: Կառավարութեան լիազօրութիւնները կը սահմանուին Սահմանադրութեամբ եւ օրէնքներով: Կառավարութեան իրաւասութեան ենթակայ են գործադիր իշխանութեան վերաբերող բոլոր այն հարցերը, որոնք վերապահուած չեն պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններու:

Ըստ ՀՀ Սահմանադրութեան 147-րդ յօդուածի՝ կառավարութիւնը կազմուած է վարչապետէ, փոխվարչապետներէ եւ նախարարներէ:

Հանրապետութեան նախագահը կը նշանակէ վարչապետ խորհրդարանական մեծամասնութեան ընտրած թեկնածուին, իսկ փոխվարչապետները եւ նախարարները կը նշանակուին Հանրապետութեան նախագահի կողմէ՝ վարչապետի առաջարկութեամբ:

Իբրեւ կառավարութեան ղեկավար՝ վարչապետը Կառավարութեան ծրագրի շրջանակներուն մէջ կ՛որոշէ Կառավարութեան քաղաքականութեան հիմնական ուղղութիւնները, կը ղեկավարէ Կառավարութեան գործունէութիւնը եւ կը համակարգէ Կառավարութեան անդամներու աշխատանքը։