ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62

Եսայի Նչեցի

Եսայի Նչեցի, մանկավարժ, քերական, մատենագիր, հասարակական-հոգեւոր գործիչ։ Սորված է Մուշի Առաքելոց դպրեվանքի, ապա՝ Քաջբերունեաց գաւառին մէջ եւ Վայոց ձորի Աղբերց վանքին մէջ՝ Ներսէս Մշեցիի մօտ։ Բարձրագոյն կրթութիւն ստացած է եւ վարդապետի աստիճան։ 1284 ...

Կիյոմ Անթուան Օլիվիէ

Կիյոմ Անթուան Օլիվիէն ծնած է 1756 թուականի 19 Յունուարին Ֆրանսայի Թուլոն քաղաքը։ Անոր հայրը բժիշկ էր, և ան ալ բժշկութիւն ուսանած էր Մոնփելիէ մէջ, ուր ընկերական ջերմ յարաբերութիւններ հաստատեր է բուսաբան Փիեռ Մարի Օկիւսթ Պրուսինէի հետ, որը պիտի դառ ...

Վրէժ Ներսէսեան

Վրէժ Դաւիթ Ներսէսեան, Թեհրան, Իրան), պատմաբան, աստուածաբան։ Աստուածաբանութեան մագիստրոս, փիլիսոփայութեան դոքտոր։ Լոնտոնի թագաւորական ասիական ընկերութեան անդամ:

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի, Է. դարու հայ գիտնական։ Առաջին հայը,որ կայուն հիմքերու վրայ դրած է ճշգրիտ գիտութիւններու ուսումնասիրութիւնը Հայաստանի մէջ:

Առաքել Սիւնեցի

Առաքել Սիւնեցի, հայ փիլիսոփայ, տաղեր երգող, քերականական, երաժշտութեան տեսաբան, եկեղեցական գործիչ։ Կրթութիւնը ստացած է Տաթեւի համալսարանին մէջ, աշակերտած է Յովհան Որոտնեցիին եւ Գրիգոր Տաթեւացիին, որուն քրոջ որդին էր։ 1407-էն Սիւնեաց արքեպիսկոպոսն ...

Ստեփանոս Սիւնեցի

Ստեփանոս Սիւնեցի, հայ միջնադարեան քերականագէտ, թարգմանիչ, բանաստեղծ, երաժիշտ, մշակութային եւ եկեղեցական գործիչ, Սիւնիքի 22-րդ մետրոպոլիտ։

Արմէն Տէր Կիւրեղեան

Արմէն Սմբատի Տէր Կիւրեղեան, Իրան), Միացեալ Նահանգներու Պըրքլիի Քալիֆորնիայի համալսարանի քաղաքացիական ճարտարագիտութեան փրոֆէսօր, Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի արտասահմանեան անդամ, փրոֆէսօր։ Հայաստանի ամերիկեան համալսար ...

Ուիլիըմ Փրեսքոթ

1811 թուականի Օգոստոսին Ուիլիըմ Փրեսքոթը ընդունուեր է Հարվըրտի քոլէճի իրաւաբանական կաճառի երկրորդ դասընթացի շրջանը: Դժբախտ պատահարի հետեւանքով կորսնցուցած է մէկ աչքի տեսողութիւնը, ինչ որ ամբողջ կեանքին մէջ հետապնդեր է զինք: Ծանրաբեռնուած աշխատանք ...

Չինական աւանդական բժշկութիւն

Չինական աւանդական բժշկութիւն ժամանակէն գիտութիւններու եւ գործնականներու համակարգ, որ սկիզբ առած է Հին Չինաստանի մէջ եւ ի յայտ եկած է մարդու կազմի գործունէութեան ուշադիր դիտարկումէն եւ այդ դիտարկումներէն հետագայ համակարգէն՝ կիրառելով տուեալ տարածա ...

Բուրգ (երկրաչափութիւն)

Հիմքի իւրաքանչիւր հատուածը եւ գագաթը կը ձեւաւորեն եռանկիւնիներ, որոնց անուններն են կողային նիստեր: Ասիկա կոնային մարմին է՝ բազմանկիւն հիմքով: Ուղիղ բուրգի գագաթը անոր հիմքի կեդրոնի վերեւը տեղեկայուած է: Ոչ ուղիղ բուրգին կըսեն "շեղ": Կանոնաւոր բու ...

Գլան

Գլանային մակերեւոյթը կը ստացուի որեւէ հատուած տուեալ ուղղին զուգահեռաբար պտտելով: Այսպիսով, գլանի կողային մակերեւոյթը այդ հատուածներու ամբողջութիւնն է, որոնց կըսեն ծնիչներ: Եթէ պտտման առանցքն ուղղահայեաց է հիմքին, ապա կստացուի ուղիղ գլան, միւս պա ...

Գունդ

Գունդը կը կազմաւորուէ կիսաշրջանն իր անշարժ տրամագիծին շուրջը պտտելով: Այդ տրամագիծը գունդի առանցքն է, իսկ անոր երկու ծայրակէտերը՝ բեւեռներն են: Գունդի մակերեւոյթը ոլորտն է:

Թոր

Անուան այլ կիրառումներու համար տես՝ Թոր այլ կիրառումներ, արեւմտահայերէն Թոր ՝ պտտովի մակերեւոյթ է, կը ստացուի ծնորդ շրջանագիծը իր տափարկին վրայի որեւէ առանցքի շուրջ պտտելիս:

Խորանարդ

Խորանարդը ուղղաձեւ վեցանիստ է, որու բոլոր նիստերը քառսիներ են։ Ունի 12 կող, 8 գագաթ, ամեն գագաթին կը միանան փոխուղղահայեաց 3 կողեր։ Խորանարդը զուգահեռանիստի մասնավոր ձեւ է։

Հատած խորանարդ

Հատած խորանարդն ունի ութ ուղղաձեւ եռանկիւնի վեց ուղղաձեւ ութանկիւնի նիստերէն կազմուած կառուցուածք: Անոր իւրաքանչիւր միանման գագաթներուն կից են երկու ութանկիւնի եւ մեկ եռանկիւնի նիստեր: Գագաթին կից մարմնային անկիւնը arccos ⁡ − 2 3 ≈ 0, 89 π. {\dis ...

Հատած տասներկուսանիստ

Սա բազմանիստը կրնայ ստացուիլ տասներկուսանիստէն հատելով անկիւններն անանկ, որ հինգանկիւնի նիստերը դառնան տասնանկիւնիներ եւ գագաթները դառնան եռանկիւնիներ:

Հատած քսանանիստ

Հատած քսանանիստն ունի 12 ուղղաձեւ հինգանկիւնի եւ 20 ուղղաձեւ վեցանկիւնի նիստ, 60 գագաթ եւ 90 կող: Սա բազմանիստը կը նմանի ոտնախաղի գնդակին, իր ճերմակ վեցանկիւնիներով սեւ հինգանկիւնիներով: Երկրահաշուական գմբէթները, ինչպէս Պուքմինսթըր Ֆուլլերինն է, ...

Հինգանկիւնային վաթսունանիստ

Հինգանկիւնային վաթսունանիստ վաթսուն միանման անուղղաձեւ հինգանկիւնիներէ կազմուած է: Ունի 92 գագաթ: Գագաթներէն տասներկուսը, որոնց վրայ իրենց սուր անկիւններով կը համատեղուեն հինգական նիստեր, կը հանդիսանան տասներկուսանիստի գագաթներ: Քսան գագաթներուն ...

Հինգանկիւնային քսանչորսանիստ

24 միանման անուղիղ հինգանկիւնիներէ կազմուած է: Ունի 38 գագաթ: Հինգանկիւնիներու սուր անկիւնները միաւորող վեց գագաթներու միացումով կը ձեւաւորուի ութանիստ, երեքական բութ անկիւնները միաւորող ութ գագաթներու միացումով՝ խորանարդ: Ունի 60 կող՝ 24 "երկար" ...

Ուղղաձեւ ութանիստ

Ուղղաձեւ ութանիստը հինգ կանոնաւոր բազմանիստերէն մեկն է: Ութ նիստերէն իւրաքանչիւրն իրմէ կը ներկայացնէ հաւասարակողմ եռանկիւնի եւ, այդպիսով եռանկիւնանիստ է: Կողերը 12-ն են, գագաթները՝ 6-ը: Պղատոնի հինգ յայտնի ուռուցիկ բազմանիստերէն մեկն է:

Ուղղաձեւ տասներկուսանիստ

Նիստեր հանդիսացող տասներկու ուղղաձեւ հնգանկիւնիներէն կազմուած է: Տասներկուսանիստի իւրաքանչիւր գագաթը երեք հնգանկիւնիներու գագաթ է: Այսպիսով, տասներկուսանիստն ունի 12 նիստ, 30 կող եւ 20 գագաթ, ինչպէս նաեւ՝ 160 անկիւնագիծ՝ 60 նիստային եւ 100 տարածա ...

Ուղղաձեւ քառանիստ

իւրաքանչիւր գագաթին կից կայ երեք նիստ ուղղաձեւ քառանիստը կրնայ բաժնուիլ չորս ուղղաձեւ քառանիստներու գագաթին կից երեք հարթ անկիւններու գումարը 180º է։ ուղղաձեւ քառանիստին հնարաւոր է ներգծել խորանարդ երկու տարբեր ձեւերով

Ուղղաձեւ քսանանիստ

Ուղղաձեւ քսանանիստը հինգ կանոնաւոր բազմանիստերէն մեկն է: 20 նիստերէն իւրաքանչիւրն իրմէ կը ներկայացնէ հաւասարակողմ եռանկիւնի եւ, այդպիսով եռանկիւնանիստ է: Կողերը 30-ն են, գագաթները՝ 12-ը:

Չասարի բազմանիստ

Չասարի բազմանիստն ունի 14 եռանկիւն նիստ: Չունի անկիւնագիծներ, գագաթներու իւրաքանչիւր զոյգը միացուած է կողի միջոցաւ: Չասարի բազմանիստի գագաթներէն ստացուող 35 հնարաւոր եռանկիւնիներէն միայն 14-ը նիստեր կը հանդիսանան:Քառանիստը եւ Չասարի բազմանիստը ան ...

Սիլաշիի բազմանիստ

Սիլաշիի բազմանիստ ՝ ոչ ուռուցիկ, թորին տեղայնաբանօրէն համարժէք բազմանիստ է: 1977-ին անիկա յայտնագործած հունկարացի թուաբանագէտ Լայեոշ Սիլաշիի անունով է:

Քոն

Կոնի կողմնային մակերեւոյթը կարելի է փռել տափարկին վրայ՝ այն կտրելով ծնորդներէն մեկու երկայնքով։ Կոնի կողմնային մակերեւոյթի փռուածքը շրջանային սեկտոր է, որու շառաւիղը հաւասար է կոնի ծնորդին, իսկ սեկտորի աղեղի երկարութիւնը՝ կոնի հիմքի շրջանագիծի եր ...

Պօղոս Լեւոն Զէքիեան

Պօղոս Լեւոն Զեքիեան, Պոլիս, Թուրքիա Կոստանդնուպոլիս), հայագէտ, փիլիսոփայ, Մխիթարեան միաբանութեան անդամ, վարդապետ,Կոստանդնուպոլսոյ համալսարանի փրոֆէսոր, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանեան անդամ, Վենետիկեան ակադեմիայի անդամ, Վենետիկեան ակադեմիայի իսկական անդամ ։ ...

Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն

Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն ը հիմնուած է Յունուար 2012-ին Հայկազեան Համալսարանի Heritage պատմական շէնքին մէջ, բարերար Երջօ Սամուէլեանի նուիրատւութեան շնորհիւ։ Կեդրոնի տնօրէնն է Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան։

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս

"Հանդէս" ի հրատարակութեան մտայղացումը կը պատկանի Դոկտ. Երուանդ Քասունիին, որ եղած է նաեւ առաջին տասը հատորներուն խմբագիրը։ "Հանդէս" ին հիմնական նպատակներէն է ստեղծել փոխհաղորդակցութեան կամուրջ մը հայրենի եւ սփիւռքահայ հայագէտներու միջեւ։ Տարբեր տ ...

Երկարութիւն

Երկարութիւնը երկրաչափական իմաստով առարկայի ամենաերկար չափն է։ Այլ ձեւով ըսուած՝ երկարութիւնը առարկայի արձանագրուող չափն է։ Երկարութիւնը կը զատորոշուի բարձրութենէն, որ ուղղահայեաց չափն է, եւ լայնքէն, որ մէկ ծայրէն միւսը երկարող չափն է։

Գրիգոր Յարութիւնեան

Գրիգոր Յարութիւնեան, Գորգին Խան), Պենկալի 1760-63-ին անգլիացի գաղութարարներու դէմ հնդիկ ժողովուրդի մղած ազատագրական պայքարի առաջնորդ։

Անթուան Ֆրանսուա Փրեւու Աբբա Փրեւու

Անթուան Ֆրանսուա Փրեւու Աբբա Փրեւու, Chantilly), յայտնի է նաև որպէս Աբբա Փրեւու ։ Անթուան Ֆրանսուա Փրեւու Աբբա Փրեւու "Անիծեալն" վէպի հեղինակ: Հայերէնի թարգմանած է Մատթէոս Մամուրեան,Հրատարակութիւն՝ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան 1875, Զմիւռնիա)

Մաքլըմոր

Պէն Հակկերդի, Սիէթըլ, Ուաշինկթըն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ), աւելի յայտնի է Մաքլըմոր կեղծանուամբ, աւելի շուտ յայտնի է Փրոֆէսոր Մաքլըմոր, ամերիկեան ռափեր եւ երաժիշտ։ Մեներգչային ասպարէզը սկսած է 2000 թուականին։ Մայիս 2013-ին թողարկեց Երիզ մը, ե ...

Joey Starr

Ճօէ Սթարր, Սեն Դենի), ֆրանսացի ռեփըր, երգահան եւ դերասան։ Բուն անունով Տիտիե Մօղվիլ Didier Morville, Ճօէ Սդարր ֆրանսական հեղինակ, երգիչ ու դերասան է: Ծանօթ է իր երաժշտութեամբ։ Իր երաժշտական ոճը, "hardcore" ռեփն ՛է, բայց այլ գիտակից ռեփ ու հիբ-հօբ ...

Աբգար Դպիր

Աբգար Դպիր, հայ տպագրիչ, հոգեւորական, հասարակական-քաղաքական գործիչ, ծածկագրերու մասնագէտ։ Սաֆար, որ Հայերէն լեզուով Աբգար կը կոչուէր, որդին էր Մահտասի Ամիրբեկի։ Ան՝ Սենեքարիմ Սեբաստացւոյ Փոքր Հայոց Թագաւորի սերունդէն էր, որուն ծննդեան եւ մահուան ...

Յովնաթան Աբդալեան

Աբդալեան Յովնաթան, հայ ճարտարապետ։ Ծնած է 1896 թուականին Սերաստիոյ Կամիս գիւղը Նախնական եւ երկրորդական ուսումը առած՝ Էսկի-Շէհիր եւ Փարիզ։ Մտած է Փարիզի "École Spéciale des Travaux Publics" եւ աւարտած անոր հանրօգուտ չիանութեանց եւ ճարտարապետական մ ...

Յակոբ Աբրահամեան

Նախնական եւ երկրորդական կրթութիւնն ստացած է ծննդավայրի՝ սուրբ Էջմիածին ազգային վարժարանին մէջ, զոր աւարտած է 1901 թուականին։ Մի քանի տարի ուսանած է Էսքիշեհիրի Ֆրերներու դպրոցին մէջ։ 1913 թուականին աւարտած է Կոստանդնուպոլիսոյ՝ Օսմանեան կայսերական ...

Ղեւոնդ Ա. Քհնյ. Ագթաւուգեան

Ղեւոնդ Աւ. Քհնյ. Ագթաւուգեան,: Ան կը նկատուէր իր շրջանի քահանայից դասուն լաւագոյն տոմարագէտը: Եկեղեցական կեանքի նուիրելէ ետք, ինքնաշխատութեամբ սորված է եկեղեցական զգեստներ կարելու նրբութիւնները: Իր բծախնդրութեամբ ու բարձր ճաշակով դարձած է եկեղեցա ...

Ալեքսանդր Ադաբաշեան

Ալեքսանդր Ադաբաշեան, Մոսկուա, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու Միութիւն), խորհրդային, հայ, ռուս դերասան, նկարիչ, շարժանկար պատրաստող, բեմավար, ՌԽՖՍՀ վաստակաւոր նկարիչ:

Կիրակոս Ադամեան

Կիրակոս Ադամեան, ծնած՝ Հալէպ, խարբերդցի ծնողներէ։ Աւարտած է քաղաքին Խարբերդի Կիլիկեան վարժարանը: 1950-ին, արհեստի հետեւելով դարձած է ինքնաշարժի մեքենագէտ։ 1962-66 ուսանած է Սոֆիայի թէքնիք քոլէճը, ուրկէ շրջանաւարտ ելած է բարձրագոյն նիշով։ Յետոյ վե ...

Սեդա Ադամեան

Սեդա Ադամեան-Իսրայէլեան, ։ Նախնական կրթոթիւնը ստացած է "Քէյվան" դպրոցին մէջ։ Իր ուսումը շարունակած է Ֆարհանդէ-Թեհրան միջնակարգ դպրոցը, որու շրջանը աւարտած է գրականութեան բաժնէն։ Մասնաւոր ընդունակութեան ցոյց տուած է գեղարուեստի մարզին մէջ եւ երկու ...

Ե­րուանդ Ա­զա­տեան

Ե­րուանդ Նազարէթ Ա­զա­տեան ծնած է 13 Մայիս 1935 թուա­կա­նին, Պէյրութ, Լի­բա­նան: Ա­մե­րի­կաբ­նակ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, գրա­կա­նա­գէտ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ե­րուանդ Ա­զա­տեան: Ան գրա­կա­նու­թեան, գե­ղա­րուես­տի, հրա­պա­րա­կագ­րու­թեան, քննա­դա ...

Սարգիս Ազատեան

Սարգիս Փանոսի Ազատեան - ոչ վաղ քան 14 Դեկտեմբեր 1916 եւ ոչ ուշ քան 31 Դեկտեմբեր 1916, Նազարէթ, Իսրայէլ), հայ բժիշկ։

Ազարիա Նոր Ջուղայեցի

Ազարիա Նոր Ջուղայեցի, վարդապետ եւ XVI դարու տոմարագէտ։ Դաւիթ եւ Մելքիսեդէք կաթողիկոսներու օրով ան կազմեց նոր եկեղեցական տոմար՝ նոր տարին որոշելով գարնանամուտին, այսինքն՝ Մարտ 21-ին։ Այս գործադրուեցաւ 1616 թուականէն սկսեալ ։ Ազարիա Նոր Ջուղայեցիի ...

Արամ Ազնաւորեան

Արամ Ազնաւորեան,: 7 տարեկանին կորսնցուցած է հայրը։ Տարագրութեան ատեն մայրն ու մոյս հարազատներն ալ կորսնցնելէ ետք Խարբերդի մէջ ծառայած է Թուրքերու մօտ, մինչեւ զինադադար։ Գտած է քոյրը եւ յետոյ անցած է Պոլիս: Չորս տարի Բերայի որբանոցը մնալով, յաճախա ...

Զարեհ Արք. Ազնաւուրեան

Գերաշնորհ Տ.Զարեհ Ս.Արքեպիսկոպոս Ազնաւուրեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս.Ուխտի միաբան եւ Եպիսկոպոս Կիպրոսի Հայոց:

Հիւրմիւզ Ազնաւուրեան

Հիւրմիւզ Ազնաւուրեան, ծնած Տրապիզոն, ընդհ․ պատերազմի ընթացքին Ռումանիա անցնելով Պուքրէշ հաստատուած, ուր իր հօրեղբայրը Սարգիս - յայտնի առեւտրական - իր անունը բարձր պահած էր։ Պուքրէշի համալսարանը կաւարտէ օրէնսգիտութեան ճիւղին հետեւելով եւ փաստաբանո ...

Յարութիւն Աթանասեան

Նախնական ուսումը աւարտէլէ ետք 1899-ին կը մտնէ ուսուցչական ասպարէզ. ինքնաշխատութեամբ կը հետեւի ուսողութեան. Օսմ. Սահմանադրութենէն յետոյ Ատաբազարի Կեդրոնական վարժարանի երկրորդական ուսողութեան ուսուցիչ կը կարգուի, պատերազմէն յետոյ տնօրէն՝ Նշանթաշի ա ...

Թագուհի Աթոքեան

Թագուհի Աթոքեան ծնած է Հալէպ՝ բնիկ ուրֆացի ծնողներէ: Նախակրթութիւնը ստացած է Հալէպի Նոր գիւղի Կիլիկեան վարժարան ապա Միջնակարգ եւ երկրորդական ուսումը կը ստանայ Լազար Նաճարեան - Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանին մէջ, որուն տնօրէնն էր Պրն. ...

Աժա Նաոմի Քինկ

Աժա Նաոմի Քինկ, Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա), Ամերիկացի դերասանուհի մըն է: Իր առաջին դերասանական գլխաւոր դերը եղած է Քասանտրա Քոփլսըն CW ընկերութեան բժշկական կատակերգական տրամա Emily Owens, M.D. հեռուստաշարին մէջ: 2014-ին, Քինկ ստանցնեց Միքէյլա Փրէթ ...