ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107

Զառայի Պաշարում

Զառայի պաշարում, Չորրորդ Խաչակրաց Արշաւանքի եւ առհասարակ խաչակրաց արշաւանքներու պատմութեան առաջին ռազմական բախումը կաթոլիկական քաղաքի հետ։ Զառայի պաշարումը տեղի ունեցած է քաղաքի գլխաւոր առեւտրական մրցակից՝ Վենետիկի հանրապետութեան նախաձեռնութեամբ։ ...

Թուրքերու Ներխուժումը Դէպի Կիպրոս

Թուրքերու ներխուժումը դէպի Կիպրոս, թուրքերու ռազմական Կիպրոս կղզի ներխուժումը: Սկսած է 1974-ի 20 յուլիս 1974-ին եւ աւարտած է 18 օգոստոս 1974-ին՝ Կիպրոսի պետական յեղաշրջմամբ։ Յեղաշրջումը Յունաստանի մէջ կատարուած է, ռազմական դիկտատորութեան կողմէն՝ ...

Թրիփոլիի Պաշարում (1271)

Թրիփոլիի պաշարում 1271–ին մամլուքները կը պաշարեն Թրիփոլի բերդաքաղաքը։ Այս պաշարումը մամլուքներու խաչակիրներուն վռնդելու քաղաքականութեան շարունակութիւնը եղաւ։

Իկոնիոյ Ճակատամարտ (1190)

Իկոնիոյ ճակատամարտ, ճակատամարտ, որ տեղի ունեցած է Խաչակիրներու երրորդ արշաւանքի շրջանակներուն մէջ Ֆրիտրիխ I Շիկամորուսի կողմէն գլխաւորուող Սրբազան Հռոմէական կայսրութեան եւ Կիլիջ֊Արսլան II-ի գլխաւորած Սելճուքեան սուլթանութեան ուժերու միջեւ։ Սելճու ...

Լիզպոնի Պաշարում

Լիզպոնի պաշարում, Խաչակիրներու երկրորդ արշաւանքի գլխաւոր իրադարձութիւններէն մէկը, որու պատճառով խաչակիրներու եւ փորթուկալցիներու միասնական ուժերը Աֆոնսու Ա ի հրամանատարութեամբ, պաշարեցին եւ գրաւեցին Լիզպոն քաղաքը, որ այդ ատեն Ալ-Մոհատներու պետութ ...

Խաչակիրներու Ա. Արշաւանք, Անտիոքի Պաշարում

Անտիոքի պաշարումը կը դառնայ Խաչակիրներու Ա. Արշաւանք ին առանցքային իրադարձութիւններէն մէկը։ Տեղի ունեցած է 1097-1098 թուականներուն, որուն իբրեւ հետեւանք՝ քաղաքը նուաճած են խաչակիրները: Պաշարումը եւ անոր յաջորդող իրադարձութիւնները կը ստիպեն խաչակի ...

Խաչակիրներու Բ․ Արշաւանք

Խաչակիրներու Բ. Արշաւանք, ռազմական հակամարտութիւն Մերձաւոր Արեւելքի մէջ Խաչակիրներու պետութիւններու եւ Զանգիներու ամիրայութեան միջեւ՝ 1147-1149-ին։ Պատերազմի կոչով հանդէս եկած էր Հռոմի Եւգինէոս Գ. պապը։ Արշաւանքին նպատակն էր իսլամներէն ետք գրաւել ...

Խաչակիրներու Գ․ Արշաւանք

Խաչակիրներու Երրորդ Արշաւանքը կազմակերպուած է Հռոմի Պապեր Գրիգոր VII եւ Կղեմես III ջանքերով։ Արշաւանքին իրենց մասնակցութիւնը ունեցած են ժամանակի ակնառու միապետեր՝ կայսր Ֆրիդրիխ I Շիկամորուս, ֆրանսացի արքայ Ֆիլիփ II Օգոստոսը, աւստրիական հերցոգ Լեո ...

Խաչակիրներու Դ․ Արշաւանք

Խաչակիրներու Դ․ Արշաւանքը 1201-1204, ունէր նպատակ եւ թիրախ Երուսաղէմը գրաւել, Եգիպտոս ներխուժելէ ետք։ Սակայն, կը շեղի իր նախնական ծրագրէն եւ խաչակիրները Կոստանտնուպոլիսը գրաւելով կը հիմնեն Լատինական Կայսրութիւնը։

Խաչակիրներու Ե․ Արշաւանք

Խաչակիրներու հինգերորդ արշաւանք, ռազմական հակամարտութիւն Մերձաւոր Արեւելքի մէջ խաչակրաց պետութիւններու եւ Այյուպեան սուլթանութեան միջեւ՝ 1217-1221 թուականներու։ Պատերազմի կոչով հանդէս եկած էին Հռոմի Ինոկենտիոս III եւ Հոնորիոս III պապերը։ Արշաւանք ...

Խաչակիրներու Զ․ Արշաւանք

Խաչակիրներու վեցերորդ արշաւանք, ռազմական հակամարտութիւն Մերձաւոր Արեւելքի մէջ խաչակիրներու պետութիւններու եւ Այյուպեան սուլթանութեան միջեւ՝ 1228-1229 թուականներուն։ Պատերազմի կոչով հանդէս եկած էին Հռոմի Հոնորիոս III եւ Գրիգորիոս IX պապերը։ Արշաւա ...

Խաչակիրներու Է․ Արշաւանք

Խաչակիրներու եօթներորդ արշաւանք, խաչակիրներու արշաւանք, որ նախաձեռնած է Ֆրանսայի թագաւոր Լուի IX Սուրբը 1248–ին: Հասնելով Նեղոսի դելտա եռանկիւն ցամաք, այստեղ հաստատուած մամլուքները կրնան ջախջախել խաչակրաց բանակներուն, որոնք Սուրիոյ մէջ հաստատուած ...

Խաչակիրներու Ը․ Արշաւանք

Խաչակիրներու ութերորդ արշաւանք, Անգլիական խաչակրաց արշաւանք, խաչակրաց արշաւանք՝ սկսած է 1270–ին Ֆրանսայի թագաւոր Լուիս IX-ի կողմէն՝ ընդդէմ Թունիս քաղաքի։ Անգլիական խաչակրաց արշաւանքը միաժամանակ կը համարուի որպէս եօթներորդ, եթէ Ֆրետերիկ II-ի հինգե ...

Խաչակիրներու Թ․ Արշաւանք

Խաչակիրներու իններորդ արշաւանք, որ որոշ պատմաբաններ խաչակիրներու ութերորդ արշաւանքի մաս կը համարեն, տեղի ունեցած է վերջին մեծ Խաչակիրներու արշաւանքը դէպի Սուրբ երկիր։ Տեղի ունեցած է 1271-1272 թուականներուն։ Լիւդովիկոս IX-ի՝ խաչակիրներու ութերորդ ...

Կասպիական Արշաւանք

Պետրոս Ա-ի կասպիական արշաւանք, Ռուսական կայսրութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած արշաւանք է Կասպից ծովու առափնեայ շրջաններուն մէջ հաստատուելու համար։ 1715-ին Պետրոս Ա ը Ա.Վոլինսկիի գլխաւորութեամբ դեսպաններ կ՛ուղղարկէ Պարսկաստան։ Անոր հանձնարարու ...

Կերոնտասի Ճակատամարտ

Կերոնտասի ճակատամարտ, 1821-1829 թուականներու Յունաստանի Ազատագրական Պատերազմի ընթացքին մեծ ծովամարտ, որ տեղի ունեցած է 29 օգոստոս 1824-ին յունական ապստամբներու եւ Օսմանեան կայսրութեան եւ նոր ծառաներու Եգիպտոսի, Ալժիրի, Թունիսի եւ Թրիփոլիի միացեալ ...

Կոստանդնուպոլսոյ Գրաւում (1204)

Կոստանդնուպոլսոյ գրաւում Բիւզանդական կայսրութեան մայրաքաղաքի գրաւումը վենետիկցիներու ու խաչակիրներու կողմէն 13 ապրիլ 1204-ին։ Գրաւմանը նախորդած են երկու ծանր պաշարումներ 1203 եւ 1204 թուականներուն։ Վենետիկի նաւատորմը եւ խաչակիրները քաղաքը գրաւելէ ...

Կոստանդնուպոլսոյ Պաշարում (1203)

Կոստանդնուպոլսոյ պաշարում, ռազմական ընդհարում Բիւզանդական կայսր Ալեքսիոս III Անգելոսի եւ Վենետիկի հանրապետութեան դոժ Էնրիկո Դանդոլոյի միջեւ։ Տեղի ունեցած է Չորրորդ Խաչակրաց արշաւանքի ընթացքին՝ 11 յուլիսէն 18 յուլիս 1203-ին՝ Բիւզանդիոնի մայրաքաղաք ...

Կուամի Ճակատամարտ (1944)

Կուամի երկրորդ ճակատամարտ, Ամերիկայի զօրքերու կողմէ Կուամի գրաւումը՝ ճափոնական բանակէն: Տեղի ունեցած է Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի ժամանակ` Խաղաղ Ովկիանոսի պատերազմի ընթացքին:

Հառանի Ճակատամարտ

Հառանի ճակատամարտ, ռազմական ընդհարում Եդեսիոյ կոմսութեան, Անտիոքի դքսութեան եւ Սելճուք թուրքերու միջեւ, 7 մայիս 1104: Այս մէկը առաջին ամենամեծ ճակատամարտն էր Խաչակրաց առաջին արշաւանքի ժամանակ նորաստեղծ խաչակրաց պետութիւններու դէմ։ Այս ճակատամարտը ...

Հիւսիս-Արեւմտեան Արշաւանք

Հիւսիս-արեւմտեան արշաւանք 1934 - 1936, Չինաստանի կարմիր բանակի հիմնական ուժերու տեղափոխումը Կեդրոնական եւ Հարաւային Չինաստանի խորհրդային շրջաններէն հիւսիս արեւմտեան՝ Շենսի եւ Դանսու նահանգներ։ Կեդրոնական խորհրդային շրջանին մէջ գտնուող ՉԿԲ գոմինդա ...

Հիւտասբի Ճակատամարտ

Հիւտասբի ճակատամարտը տեղի ունեցած է յունիս մ.թ.ա. 326-ին, Փենջաբի մէջ, Հիւտասբ գետի այժմ՝ Ջելամ, Ինտոս գետի հինգ վտակներէն մէկու ափին։ Այս մէկը կը դասաւորուի որպէս Ալեքսանտր Մակեդոնացիի տարած չորրորդ յաղթանակը անոր Ասիական արշաւի ընթացքին։ Ալեքսա ...

Հնդկական Ժողովրդական Ապստամբութիւն

Հնդկական ժողովրդական ապստամբութիւն, տեղի ունեցած է 1857 - 1859 թթ. անգիլական տիրապետութեան դէմ։ Աւարտած է ապստամբութեան ճնշմամբ եւ Օստ-Հնդկական ընկերութեան վերացմամբ, որուն հետեւանքով Հնդկաստանը կ՛անցնի Անգլիական գահի ուղիղ ենթակայութեան տակ։ Ապս ...

Հռոդոսի Պաշարում (1480)

Հռոդոսը կղզին 1444-ին արդէն կ՛րցած էր յաջողութեամբ դմադրել թուրքերու գրոհին։ Թուրքերու գրոհներուն պատճառով, դրացի Թիլոս եւ Խալկի կղզիներու բնակիչները Հռոդոս տեղափոխուեցան 1470-1475 թթ.:

Մանազկերտի Ճակատամարտ (1915)

Մանազկերտի ճակատամարտ, Կովկասեան ճակատի մարտերէն մէկն է՝ համաշխարհային առաջին պատերազմի ընթացքին: Ռազմական գործողութիւններու թատերաբեմը Արեւմտեան Հայաստանի մէջ եղած է: Չնայած ծանր կորուստներուն, որոնք եղած են, ինչպէս ռուսական, այնպէս ալ թրքական կ ...

Մառիի Ճակատամարտ

Մառիի ճակատամարտ տեղի ունեցած է 24 Օգոստոս 1266-ին, Եգիպտոսի Մամլուքներու սուլթանութեան եւ Կիլիկեան Հայաստանի զօրքերու միջեւ, Մառի կոչուող կապանին մէջ ։

Նարնջային Պատերազմ

Նարնջային պատերազմ կամ Նարինջներու պատերազմ, կարճատեւ ռազմական հակամարտութիւն 1801-ին Սպանիոյ եւ Փորթուկալի միջեւ:

Ուրմիոյ Գործողութիւն

Ուրմիոյ ռազմագործողութիւն, ռուսիոյ Ազրպէյճանական բանակի զօրամասերու գործողութիւնները՝ Ուրմիոյ լիճի շրջանին մէջ Համաշխարհաին Ա. պատերազմի պարսիկներու պատերազմի ընթացքին:

Պաղտատի Ճակատամարտ (1258)

13-րդ դարու կէսերուն Աբբասեան խալիֆայութիւնը այնքան թուլացած էր, որ փոքր պետութըիւն դարձած էր։ Պաղտատի մէջ հարուստ կրթուած մարդիկ կը բնակէին։ Մինչ պաշարումը, մոնկոլները յարձակած էին Իրաքի վրայ 1238, 1242 եւ 1246 թուականներուն, բայց Պաղտատ չէին նե ...

Ռամլայի Ճակատամարտ (1101)

Ռամլայի ճակատամարտ, ռազմական ընդհարում Երուսաղէմի թագաւորութեան խաչակիրներու եւ Եգիպտոսի մէջ իշխող ֆաթիմեան դինաստիայի միջեւ 7 Սեպտեմբեր 1101-ին։ Ռամլա քաղաքը երուսաղէմէն Ասկալոն տանող ճամբուն վրայ կը գտնուի։ Ասկալոնը հետագային Պաղեստինի ամենամեծ ...

Ռամլայի Ճակատամարտ (1102)

Ռամլայի ճակատամարտ, ռազմական ընդհարում Երուսաղէմի թագաւորութեան խաչակիրներու եւ Եգիպտոսի մէջ իշխող ֆաթիմեան հարստութեան միջեւ 17 մայիս 1102-ին։ Ռամլա քաղաքը Երուսաղէմէն Ասկալոն տանող ճանամբուն վրայ կը գտնուի։ Ասկալոնը հետագային Պաղեստինի ամենամեծ ...

Ռամլայի Ճակատամարտ (1105)

Ռամլայի ճակատամարտ, ռազմական ընդհարում Երուսաղէմի թագաւորութեան խաչակիրներու եւ Եգիպտոսի մէջ իշխող ֆաթիմեան հարստութեան միջեւ 27 օգոստոս 1105-ին։ Ռամլա քաղաքը Երուսաղէմէն Ասկալոն տանող ճամուն վրայ կը գտնուէր։ Ասկալոնը հետագային Պաղեստինի ամենամեծ ...

Սալամիսի Ճակատամարտ

Ք.ա. 476-ին Պարսկաստանի բանակը Քսերքսեսի առաջնորդութեամբ Յունաստանի Աթենք պոլիս մտաւ։ Աթէնքի բնակիչները մօտակայ Սալամիս կղզին փոխադրուեցան անվտանգութեան համար։ Պարսիկները յաջողեցան ջախջախել աթենացիներու եւ սպարտացիներու զօրքերուն եւ աւիրել ու թալ ...

Սպանիա-Մարոքեան պատերազմ

Սպանա-մարոքական պատերազմ, յայտնի է նաեւ որպէս Ափրիկեան պատերազմ, Սպանական կայսրութեան նուաճողական պատերազմը ընդդէմ Մարոքոյի թագաւորութեան, որ սկսած է 2 Հոկտեմբեր 1859-ին։ Պատերազմող Սպանիան նպատակ ունէր ամրապնդել իր սահմանները Ճիպրալթարի նեղուցի ...

Տեխասի Անկախութեան Պատերազմ (1835-1836, արեւմտահայերէն)

Տեխասի անկախութեան պատերազմ կամ 1835-1836 թուականներու Տեխասի յեղափոխութիւն, պատերազմ Մեքսիքայի եւ Տեխասի միջեւ, որուն արդիւնքը դարձած է Տեխասի անկախացումը ։

Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներ

Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներ, Հայկական ռազմաքաղաքական գաղտնի կազմակերպութիւն մը, որ ահաբեկչական գործունէութիւն ծաւալած է 1975-էն մինչեւ 1987 տարբեր երկիրներու մէջ: Կազմակերպութեան նպատակն էր Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչո ...

Հայոց Ցեղասպանութեան Յուշարձան (Սինկափուր)

Խաչքարը տեղադրուած է ի յիշատակ հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու։ Յուշարձանը տեղադրուած է 2014 թուականին Յիշողութեան պարտէզին, ուր ամփոփուած են նաեւ բազմաթիւ հայկական տապանաքարեր։ Յուշարձանի ստեղծման նախաձեռնողը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ ...

Մուսա Լերան Հերոսամարտ

Մուսա Լերան Հերոսամարտ, Մուսա լերան շրջակայքը գտնուող հայկական գիւղերու բնակիչներու 53 օրեայ ինքնապաշպանութիւն՝ թուրքական կանոնաւոր եւ անկանոն ուժերու դէմ։

Հալիձորի բերդ

Հալիձորի բերդ, միջնադարեան հայկական պարսպապատ ճարտարապետական համալիր, Սիւնիքի մարզ, Հայաստան։ Հալիձորի բերդին մէջն է եւ անոր պարիսպներուն տակն է որ Դաւիթ Բեկի գլխավորութեամբ հայկական ուժերը տարած են բազմաթիւ փառահեղ յաղթանակներ ու անառիկ պահել ամ ...

Ճահուկ (Սիւնիք)

Ճակուկ գաւառ, մեծ Յայքի Սիւնիք նահանգին մէջ գտնուող գաւառ մըն է, Նախիջեվան գետի ճահուկ եւ Շահապոնք վտակներու աւազաններուն մէջ։

Խոսրով Դ.

Կաղապար:Տեղեկաքարտ միապետ Խոսրով Դ ծն. թ. անյտ. - մօտ 415, Մեծ Հայքի Արշակունի թագավոր 385 - 388 թուականներինուն եւ 414 թ էն։ Արշակ Գ. թագաւորի խնամակալ Մանուէլ Մամիկոնեանի մահէն ետք, հայ նախարարներու պահանջով, Պարսից Շապուհ III արքան Հայոց գահին ...

Վարազդատ

Կաղապար:Տեղեկաքարտ միապետ Վարազդատ ծն. եւ մահուան թթ. անյայտ, Հայոց Արշակունի թագաւոր 374-378–ին։ Յաջորրած է հօրեղբորը՝ Պապ թագաւորին։ Մանուկ հասակին Վարազդատին խնամած եւ դաստիարակած է Բաթ Սահառունին։ Պատանեկութեան տարիներուն ապրած է Հռոմի մէջ ու ...

Վռամշապուհ

Յաջորդած է եղբորը՝ Խոսրով Դ–ին։ Գահակալած է համեմատաբար խաղաղ ժամանակաշրջանին, հաշտ ու բարեկամական յարաբերութիւններ պահպանած է ինչպէս Սասանեան Պարսկաստանի, այնպէս ալ Հռոմէական կայսրութեան հետ։ 404–էն ոչ վաղ մեկնած է Հայկական Միջագետք, հաշտարար–մի ...

Տիրան Բ.

Կաղապար:Տեղեկաքարտ միապետ Տիրան ծն.թ.անյայտ–մօտ 358, Հայոց թագաւոր 338–350–ին։ Յաջորդած է հօրը՝ Խոսրով Բ. Կոտակին, քաղաքական անբարենպաստ ու խառնակ պայմաններու մէջ։ 338 թուականի գարնան, երբ Պարսից արքայ Շապուհ II–ի զօրքերը ներխուժած են Հայաստան, Տ ...

Հայկական Հարց Հանրագիտարան

Հայկական Հարց Հանրագիտարանը հայերէն հանրագիտարան է, որուն մէջ զետեղուած են յօդուածներ Հայկական Հարցի ծագման ու զարգացման, Թուրքիոյ մէջ հայերու ցեղասպանութեան, նշուած խնդիրներուն առնչուող իրադարձութիւններու եւ անձերու մասին։ Հանրագիտարանը կը ներառ ...

Քուն

Հիները կը կարծէին թէ քունի ընթացքին ուղեղի արիւնախառնում տեղի կ’ունենայ:1860-ին Տիւրհէմ անունով անգլիացի բժիշկ մը կատարեց այս կարծիքին արդար դատաստանը: Ան,ծակելով շուներու գանկոսկրը, դիտեց արթնութեան եւ քունի ազդեցութեամբ յառաջ եկած ուղեղի արեան ...

Յուստինիանոսի Ժանտախտ

Յուստինիանոսի ժանտախտ, պատմութեան մէջ արձանագրուած ժանտախտի առաջին մեծ համաճարակը, որ սկսած է 541-ին, Բիւզանդական կայսրութեան մէջ, Յուստինիանոս Ա. կայսեր օրով։ Արձանագրուած է իբրեւ Յուստինիանոսի ժանտախտ:

Պսակաձեւ Ժահր

Պսակաձեւ Ժահր-SARS-CoV-2, ՌՆԹ պարունակող միաշղթայ ժահր, առաջին անգամ յայտնաբերուած է Դեկտեմբեր 2019-ին, Ուհանի մէջ 2019-2020-ականներու պսակաձեւ ժահրի բռնկման ժամանակ ։ 20 Յունուար 2020-ին Չինաստանի մէջ հաստատուած է, որ ժահրը կը փոխանցուի մարդէ մա ...

Սպանական Կրիփ

Սպանական կրիփ, մարդկութեան պատմութեան մէջ ամենամեծ կրիփի համաճարակը, որ սկսած է Ա. Համաշխարհային պատերազմի վերջին շրջանին` 1918-ի գարնան:

Ամլութիւն Անպտղութիւն

Ամլութեան մասին պէտք է մտածել, երբ ամուսինները կ’ունենան բնական սեռային յարաբերութիւն եւ երեխայ ունենալու ցանկութիւնը,սակայն կինը չի յղանար մինչեւ մէկ տարի: Ամլութեան պատճառները կրնան ի ծնէ ըլլալ կամ յառաջացած տարբեր հիւանդութիւններէ, ինչպէս նաեւ ...